Vem eller vad orsakar dig problem?


Är det ekonomin, bankerna eller aktiemarknaden, som orsakar dig problem? Gjorde dina föräldrar ett dåligt jobb, när de uppfostade dig? Blir ditt liv förstört av ditt arbete eller regeringen?

När människor misslyckas, skyller de ofta sitt misslyckande på någon annan.

”Mina föräldrar grälade hela tiden ,så därför är jag nu skild.” ”Om jag inte hade lyssnat på min revisors råd, skulle jag ha varit rik.” ”Den här staden har fördärvat mig.”

Människor skyller på andra, när det går dåligt för dem på arbetet.

”Min chef är en riktig drummel. Jag är alltför stressad för att få mitt arbete gjort.”
”Jag får inte tillräckligt betalt för att vara vänlig mot ALLA kunder.”
”Jag skulle vara mer energisk, om inte alla andra var så lata.”

Beskyllning används även för personliga problem.

”Jag är deprimerad på grund av tragedierna på TV.” ”Jag kan inte vara trogen mot
min hustru, därför att jag har en kemisk obalans.” ”Jag kan inte sluta röka, därför att
min far brukade ge mig smäll.”

Varför du inte kan vinna beskyllningsspelet

Du gör faktiskt dig själv svag och ineffektiv,när du skyller på någon annan eller någonting annat. Du gör dig själv till effekt i stället för att vara orsak över situationen.
Du ger kraft till den person eller sak, som du skyller på.

”Att skylla på någonting annat gör detta någonting annat till orsak; och eftersom denna orsak får kraft, förlorar individen i samma spel kontroll och blir effekt.” –L.Ron Hubbard

Ditt företag misslyckas till exempel och du skyller på din medhjälpare. Du gör din medarbetare mer kraftfull än du. Du kunde säga: ”Min medhjälpare trasslade till mitt företag.” Detta är bara ett annat sätt att säga: ”Min medhjälpare avgör, om mitt företag har framgång eller misslyckas.”

Om du tar ansvar för ditt företag, skulle du säga: ”Jag måste utbilda min med-
hjälpare, så att han inte gör misstag.” eller ”Det är bäst att jag avskedar min med-
hjälpare, så att han inte hindrar mitt företags framgång.”

Du kunde, som ett annat exempel, skylla din stress och ängslan på dina föräldrar.
Detta gör dina föräldrar ansvariga för dina känslor. Om du säger : ”Mina föräldrar
förstörde mitt liv,” då säger du faktiskt : ”Mina föräldrar är så kraftfulla; de kontrollerar
mina emotioner. Jag har ingen kontroll över min ängslan.”

Hur du vinner

Att sluta upp med beskyllningsspelet och ta ansvar för dig sjölv ger dig nytt hopp.
”Mina föräldrar förstörde inte mitt liv. Jag förstörde mitt liv genom att vara lat och
arbetslös. Jag behöver förbättra min uppfattning om mig själv och sätta i gång.”

Medan det är dumt att skylla sina problem på människor, är det ännu dummare
att skylla på fysiska föremål. ”Mitt hus är så fult; jag känner mig deprimerad.”
”Kraschen på aktiemarknaden får mig att bli tokig!” ”Min kropp har en störning, som
gör mig fet.” I dessa fall säger du faktiskt: ”Mitt liv kontrolleras av__________.”

Du måste sluta med beskyllningsspelet, om du vill ha framgång. Du kommer endast
framåt, när du blir ”orsak” över situationen.
”Jag ska sluta se TV och måla mitt hus i en trevlig färg.” Jag ska arbeta hårt och öka
min inkomst, så att aktiemarknaden inte bekymrar mig.” ”Jag är fet, därför att jag äter tonvis med skräpmat och inte tränar.”

Fem steg för att sluta med beskyllningsspelet

1. Gör fyra kolumner på ett pappersark.

2. Gör en lista i den första kolumnen på alla de problem eller tillstånd, som du
skyller på andra människor eller saker.
Exempel: ”Jag kan inte sluta röka, därför att jag missbrukar nikotin.”

3. Skriv i nästa kolumn hur du är ansvarig för varje problem eller tillstånd.
Exempel: ”Jag är den som bestämde mig för att bli rökare.”

4. Skriv hur du kan ta mer ansvar för varje problem eller tillstånd.
Exempel: ” Jag kunde bli mer beslutsam angående att sluta röka.”

5. I den sista kolumnen skriver du ner en handling du kan göra för varje problem
eller tillstånd.
Exempel: ”Varje gång jag vill ha en cigarett denna vecka, ska jag först ta en
promenad på 15 minuter.”

Fem fördelar med att ta mer ansvar

* Andra människor och saker har mindre kontroll över ditt öde.

* Dåliga tillstånd börjar förbättras.

* Du gör mindre misstag.

* Ingen kan kontrollera dig utan ditt samtycke

* Du blir den mest kraftfulla styrkan i ditt liv.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *