Varför du bör ge mer än du får


Livet är inte rättvist.

Kanske ger du fler presenter och mer uppmuntran än någon ger till dig. Du ger kanske goda råd men blir aldrig tackad för dem. Kanske donerar du mer än din andel till dem som är mindre lyckliga än du.

Och detta är en bra sak!

”En mänsklig varelse känner sig duglig och kompetent endast så länge han tillåts att bidraga med lika mycket eller mer än någon har gett honom.”
– L. Ron Hubbard

Du lovar till exempel att arbeta fem timmar extra för din kund Per. Under dessa timmar är du fokuserad, effektiv och professionell. Du blir så involverad i jobbet att du glömmer att titta på klockan. Det slutar med att du arbetar i nästan sex timmar, men du debiterar fortfarande bara fem timmar. Per är imponerad och du är stolt. Din framtid med Per känns säker.

Ett annat exempel: Du säger till Anna: ”Stackars dig! Du behöver inte arbeta. Jag kommer faktiskt att ge dig pengar varje månad.” Först tycker Anna att detta är ett bra avtal. Men snart undrar hon: ”Är jag så värdelös att ingen vill att jag arbetar? Kan jag inte bidraga med någonting här?” Hon känner sig okunnig och inkompetent. Om du sedan får Anna att göra något arbete för pengarna, känner hon sig lycklig och trygg.

Ett slutligt exempel: Du uppmuntrar dina barn att bidraga till familjen. Din 4-åring sopar golven varje dag. Din 10-åring tar hand om hunden. Din 15-åring tvättar din bil varje vecka. Din familj är lycklig eftersom alla känner sig duktiga och kompetenta.

” En människa kan bidraga i alltför stor grad och känna sig säker i omgivningen. Hon känner sig osäker i det ögonblick hon bidrager otillräckligt, det vill säga ger mindre än hon får. Om du inte tror detta återkalla en gång när alla andra utom du bidrog med någonting till festen. Hur kände du dig?” – L. Ron Hubbard

Rekommendation

Ge lite mer till andra än de ger till dig. Bidrag med överdriven tid, presenter, pengar eller andra former av hjälp till goda saker eller goda människor. Förvänta dig inte extra utbyte.

Fortsätt att bidraga alltför mycket så ofta du kan. I stället för att ha ett rättvist utbyte med andra ordna med ett utbyte i överflöd, där du alltid ger mer än du får.

Som ett resultat kommer du att känna dig dugligare, mer kompetent och tryggare. Alla tre är viktiga beståndsdelar i din framgång!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *