Var man hittar goda råd


Hur bildar du dina åsikter? Använder du andra människors åsikter. . . eller dina egna?

Hur fattar du viktiga beslut? Gör du dem baserat på vad andra vill att du ska göra . . . eller på vad du önskar göra?

Du skulle kunna bli lycklig över att veta, att när det gäller att leva framgångsrikt så är DU den person du bör lyssna på!

”Var din egen rådgivare, överlägg med dig själv och fatta dina egna beslut.” – L. Ron Hubbard från Hederskodexen

Försök att vara din egen rådgivare i stället för att gå runt och be människor om råd. Ta dig tid att undersöka de utmaningar du möter och överväg dina alternativ. Försök att ge råd till dig själv lika noggrant som du skulle råda en god vän.

Snart ska du lyckas skaffa dig en stor fördel med att vara din egen rådgivare. Om dina råd är bra, kommer du att få mer och mer förtroende för dina egna åsikter!

Om du slår upp frasen ”var din egen rådgivare”, inser du att du kan hålla dina idéer och planer för dig själv. Du överväger enskilt dina behov och önskningar. Du arbetar ut saker för dig själv, av dig själv.

När du väljer dina egna beslut, går du inte runt och frågar människor vad du bör göra. Du beslutar själv. Du baserar dina beslut på det som är rätt för dig.

Det är också mer sannolikt att dina beslut ska vara rätt. Du kommer att mer hålla fast vid de beslut du gör, eftersom de är dina egna.

Rekommendationer

  1. Skriv ner ett problem som du behöver ett råd för.
  2. Skriv ner vad du skulle göra eller säga om någon annan bad dig om detta råd.
  3. Gör dessa steg eller ta det där rådet.

Exempel:

Du behöver råd angående hur du ska hantera din ekonomi. Dina räkningar växer fortare än din inkomst. Du frågar dig själv: ”Vilket råd skulle jag ge, om en vän till mig hade detta problem?”

Du skulle förmodligen säga till din vän: ”Hallå! Du måste tjäna mer än du gör av med! Du behöver tjäna mer pengar! Sluta spendera pengar på dumma saker. Se också till att betala de där räkningarna!”

Du skrattar, eftersom du redan vet det bästa svaret. Du tar ditt eget råd och skriver en plan som ordnar upp din ekonomi. Du behåller din plan för dig själv och utför den helt enkelt.

Du är din egen rådgivare, håller din egen överläggning och fattar dina egna beslut.

Som ett resultat ökar du ditt förtroende för dig själv. Du lär dig att respektera dig själv mer än någonsin. Dina beslut är nästan alltid rätt.

Du har lyckats.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *