Hur man bryter dåliga vanor

För att ha framgång måste du ha kraften att bryta dina dåliga vanor. Dåliga utgiftsvanor hindrar till exempel din ekonomiska framgång. Slöhet ruinerar din inkomst. Att agera som ett offer gör att människor undviker dig. Dålig hälsa orsakas av rökning, missbruk av alkohol, droger, felaktig – Läs mer …

Komplicerade problem

”Graden av komplexitet är proportionell mot graden av icke-konfront.” – L. Ron Hubbard Om du inte kan se någonting som det är, blir det komplicerat. Det skrämmer dig, förvirrar dig eller gör dig upprörd. Din oförmåga att konfrontera problemet gör det komplicerat. Peter vill till – Läs mer …