Hur man får mer kontroll, del 5


För att ha framgång måste du emellanåt låta andra kontrollera dig.

”Kontroll är så långt ifrån att vara någonting dåligt, att en person som är sinnesfrisk och i mycket gott skick inte har något emot bra, bestämd kontroll och kan själv utöva bra, bestämd kontroll över människor och föremål.

En person som inte är i mycket gott skick tar illa upp vid de enklaste anvisningar och är i själva verket inte kapabel att kontrollera människor eller föremål. Den senare personen är också ineffektiv och har många svårigheter med arbete och med livet.

När en person inte kan kontrollera saker, eller när han gör motstånd mot att saker kontrollerar honom, blir han inte bara indragen i svårigheter med människor utan även med föremål. Det är också uppenbart att människor med kontrollsvårigheter lättare blir sjuka och misslyckas på andra sätt.”
– L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Hur känner du dig när människor ger dig order eller anvisningar?

Exempel:

Om du är företagare eller chef, måste du låta dina anställda kontrollera din tid. De kan behöva fastställa dina möten eller kontrollera vart du går eller vem du besöker. Om du inte låter dem kontrollera din tid, kan du bli överväldigad och ineffektiv.

Lars ber sin fru att ta hand om familjens ekonomi. Men när hon försöker kontrollera Lars utgifter, bråkar han om det. Han spenderar pengar hur han vill trots sin makas ansträngningar att kontrollera utgifterna.

Parets ekonomi blir sämre. De bråkar ständigt. De skyller sina äktenskapsproblem på pengar, när det verkliga problemet är Lars oförmåga att bli kontrollerad.

Man ser exempel på detta varje dag. En ung man lämnar militärlivet därför att han hatar att bli kommenderad. Han försöker arbeta i en bilfirma men lämnar den, eftersom han hatar att bli kommenderad. Han misslyckas på flera andra jobb eftersom han hatar kontroll. Han kan inte ens stå ut med att köra lastbil, eftersom speditörer vill kontrollera honom. Han föredrar ”friheten” i hemlöshet och dör av en drogöverdos.

Om du har problem med kontroll, kan du känna irritation eller vrede när någon försöker kontrollera dig. Du tror kanske att det är ett tecken på svaghet eller misslyckande att bli kontrollerad. Du ser ingen fördel med att bli kontrollerad.

Men om du beslutar att låta någon hjälpa dig, måste du sedan låta dem kontrollera dig.

Exempel: En person behöver hjälp med sina dåliga tänder och låter tandläkaren kontrollera dem. En misslyckad basketbollspelare behöver hjälp och låter tränaren kontrollera hans träningsrutin. En företagare med låg förtjänst accepterar hjälp från en konsult och låter denne styra hans handlingar.

Om personen som kontrollerar dig också vet hur man använder kontroll, som beskrivits i de fyra föregående artiklarna om kontroll, då har man framgång.

Att ta emot god, positiv kontroll

Positiv kontroll tvingas inte på dig. Du litar på att personen önskar dig framgång, inte skada. Du vet att hans eller hennes kontroll är för ditt eget bästa.

Positiv kontroll från andra kan förbättra alla delar av ditt liv.

Exempel: En bra revisor kontrollerar att du hamnar på rätt sida av skattelagarna. Om du är professionell sångare, kontrollerar din agent dig för att öka din inkomst. Om du är anställd, kontrollerar din chef dig för att förbättra din produktion.

När du är kund, måste du låta butiken, restaurangen eller företaget kontrollera dig så att du får vad du önskar. När du är patient, beror din hälsa på att du låter läkare och sköterskor kontrollera dig. Som medborgare kan du vara del av ett välordnat samhälle, om du låter representanter för regeringen ta kontroll.

Man och hustru måste acceptera kontroll från varandra. Föräldrar behöver emellanåt låta sina barn kontrollera dem. Även chefer måste låta anställda kontrollera dem, när det är rätt för gruppen.

Positiv kontroll för dig i en positiv riktning. Du får mer pengar, framgång och glädje än om du försökte hålla kontrollen enkelriktad.

Du accepterar glatt kontroll när du vet att den är för ditt eget bästa.

För att få ut det mesta av livet måste vi alla ta och mottaga kontroll.

Summering: Alla fem stegen för att ta kontroll

”Hela känslan av självförtroende och kompetens härrör i själva verket från ens förmåga att kontrollera de olika föremålen och människorna i ens omgivning eller låta dem vara icke-kontrollerade.”
– L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

  1. Ta en titt på alla dina områden av bekymmer och stress. Gör en lista på de situationer där du känner att du har brist på självförtroende eller kompetens. Ta med alla aspekter av ditt arbete eller liv som du måste ha bättre kontroll över. Lämna utrymme vid varje problem för att skriva lösningar.
  2. Checka nu om några av dessa problem ligger långt utanför ditt verksamhetsområde.
    Skriv ”sluta att försöka kontrollera detta” bredvid vart och ett av dessa problem. Du kan fortfarande ha något inflytande över dessa saker om du önskar, och du kanske ökar ditt ansvar någon gång. Men sluta att försöka nu, om det inte är ditt ansvar att kontrollera det.
  3. När det gäller de återstående problemen fråga dig själv om du borde låta någon annan kontrollera dig på något sätt. Skriv ner vilka typer av kontroll du måste acceptera från andra. Planera att berätta det för dem.
  4. För de återstående problemen skriv ner om problemet gäller att starta, förändra eller stoppa någonting. Se artikeln ”Ta kontroll, del tre” som behandlar detta.

    Skriv sedan ner vad du skulle kunna göra. Hur skulle du kunna starta, förändra eller stoppa det? Vad mer skulle du kunna göra?

  5. Utarbeta din plan för varje problem och du kommer att ta kontroll över din framgång, ditt liv och din framtid!

För mer information angående att ta bättre kontroll läs boken Arbetets Problem av L. Ron Hubbard. Kontakta oss för mer information.


Ett svar på “Hur man får mer kontroll, del 5”

  1. Den beraknade forlossningsdagen ar ett riktmarke, men det ar vanligt att man gar over tiden. Om man gar over tiden far man tid for kontroll dar man ska foda. Tiden for kontrollerna skiljer sig mellan olika kliniker i landet, och beror ocksa pa hur man sjalv och barnet mar. Hos en del far man ga pa kontroll redan nar man gatt en vecka over beraknad forlossningsdag, alltsa efter 41 veckor. Hos andra vantar man en vecka till, efter 42 veckor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *