Hur man får mer kontroll, del 4


Om du försöker kontrollera människor eller saker utanför ditt verksamhetsområde, får du problem.

”Kontroll i sig är emellertid inte den fullständiga lösningen på allting. För om den vore det, skulle man behöva kunna kontrollera allting – inte bara i sitt eget arbete, utan också på kontoret och på Jorden – innan man kunde vara lycklig.

När en individ försöker utsträcka kontrollen långt bortom sina omedelbara intressen på arbetet eller i livet, möter han svårigheter.

Således finns det uppenbarligen en annan faktor än kontroll med i bilden. Denna faktor är villighet att inte kontrollera och den är fullt ut lika viktig som själva kontrollen.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

När till exempel chefen för avdelning A försöker kontrollera anställda i avdelning B uppstår problem. Så länge han håller sig till att kontrollera sitt verksamhetsområde, som är avdelning A, är allt gott och väl.

Du kan ha känt dig överväldigad i det förflutna, när du försökte kontrollera något som inte var en del av ditt verksamhetsområde. Om det inte är ditt ansvar, varför bekymrar du dig?

Exempel: En företagare var överväldigad och stressad. Hans konsult, som kände till den här teknologin för kontroll, fick honom att skriva ner en lista på alla de saker som bekymrade honom.

* Företagets inkomst var låg.
* Taket på kontorsbyggnaden läckte.
* Hans son hade problem på college.
* Hans kulturella klubbmöten var oregelbundna.
* Hans kvartalsbetalning av skatten var försenad.

Företagaren försökte utan framgång fixa alla dessa problem.

Konsulten påpekade att endast det första problemet var inom hans verksamhetsområde. Hans inkomst var låg, eftersom han inte tillbringade mycket tid med att arbeta. Alla de andra problemen låg utanför hans område.

Husägaren var ansvarig för taket.

Sonen var tjugo år gammal och kunde klara sig själv.

Medan företagaren tidigare var ordförande i den kulturella klubben, var han nu inte längre ansvarig. Han var bara medlem.

Hans revisor låg i förhandling med skattemyndigheten och tyckte inte att han behövde betala restskatten.

Medan det hade varit underbart om företagaren kunde kontrollera alla dessa problem, behövde han ändra åsikt och låta andra kontrollera dem.

Så snart han insåg detta, slappnade han av. Han fokuserade på sin inkomst och löste snart det första problemet.

Under tiden lät husägaren installera det nya taket. Sonen insåg att han var ansvarig för sin egen framgång, bra eller dålig, och började klara sig bättre på college. Företagaren slutade gå på de kulturella klubbmötena. Hans revisor löste skatteproblemet.

Människor kan försöka få dig att kontrollera saker utanför ditt verksamhetsområde. Du måste vägra.

Tre exempel:

Någon ber dig om ett lån för att betala sina räkningar. Du säger: ”Jag beklagar att du inte kan betala dina räkningar, men jag tänker inte betala dem åt dig. Du måste själv lösa detta.”

Din syster ser att ditt barnbarn ser på TV och säger: ”Låt honom inte se på TV.” Du svarar: ”Jag håller med dig om att han inte borde se på TV, men han är min dotters son, inte min.”

Din chef ber dig att ordna ett försäljningsproblem med en annan avdelning. Du säger: ”Även om jag är chef för inrikesförsäljningen, skulle jag gärna fixa den internationella försäljningen … om du utnämner mig till vice chef för den globala försäljningen.”

Rekommendationer

  1. Gör en lista på områden i ditt liv som du har svårt att kontrollera.
  2. Lägg till en lista på de saker som bekymrar dig.
  3. Ringa in alla de punkter som är utanför ditt verksamhetsområde.
  4. Bestäm dig för att sluta försöka kontrollera dessa inringade punkter. Släpp dem.
  5. Arbeta på de återstående punkterna på din lista när du kan kontrollera dem.

Exempel: En medarbetare sörplar i sig sitt kaffe varje morgon. Det gör dig galen! Du ger honom vinkar och skämtar, men han fortsätter att sörpla.

Du inser att medarbetarens oljud är utanför ditt verksamhetsområde och därför stoppar du alla ansträngningar att få honom att sluta sörpla. I stället fokuserar du på ditt arbete. Snart inser du att du inte längre bryr dig om det sörplande oljudet. Ingen mer stress.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *