Hur man får mer kontroll, del 3


Dina problem med kontroll orsakas av dina svagheter med att starta, förändra eller stoppa.

”Desperation, hjälplöshet, inkompetens, ineffektivitet och andra oönskade faktorer i ett arbete kan alla spåras till oförmåga att starta, förändra och stoppa saker.

Ingen affärsverksamhet kan ha framgång om den inte har startats på ett riktigt sätt, om den inte fortskrider genom tiden eller ändrar läge i rummet och om den inte kan stoppa skadliga verksamheter och till och med konkurrenter.

Hemligheten med hur man sköter ett arbete bra är alltså densamma som hemligheten med kontroll. Man fortsätter inte bara att skapa ett arbete, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, utan man man fortsätter också arbetet genom att tillåta det att gå framåt. Och man är också kapabel att stoppa eller avsluta vilken arbetscykel som helst och låta den förbli avslutad.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

För att öka din kontroll förstärker du den del av kontroll som är svårast för dig. Börja med att identifiera din svagaste del för att göra detta. Vilket är svårast för dig: att starta, förändra eller stoppa?

Tecken på att du har svårigheter med att starta saker

Du har många idéer som du aldrig genomför. Du gör anteckningar och skriver även ner planer, men du startar dem aldrig.

Du kan även få det material du behöver för att göra ett jobb, men du startar det inte. Du köper till exempel verktyg och material för att bygga en hundkoja, men börjar faktiskt aldrig att bygga hundkojan.

Du skulle kunna ha stora mål, planer eller otroliga drömmar, men du tar aldrig det där första steget.

Tecken på att du har svårigheter med att förändra saker

Du kanske tar det första steget på ett arbetsprojekt, men du får aldrig mycket gjort.

Du skulle kunna lämna saker ofullbordade. Du målar till exempel första lagret på en vägg men tar aldrig itu med att avsluta målningen.

Du kunde följa samma rutin som du lärde dig i skolan eller har haft i åratal, även om du vet att det finns bättre sätt.

Du har förmodligen stora föresatser varje nyår och det går bra i en dag eller två. Ändå har du aldrig verkligen gjort en förändring.

Tecken på att du har svårigheter att stoppa saker

Du har förmodligen dåliga vanor som du inte kan bryta. Du kanske säger: ”Jag kan bara inte stoppa mig själv.”

Du kanske hatar att kasta bort saker, även om de är onyttiga. Dina skåp är fyllda med värdelöst skräp.

Om du tvingar dig själv att avsluta ett projekt, har du en tendens att lämna dina verktyg liggande runt omkring, eftersom du hatar att städa upp efter dig.

Om du är chef, tar du för lång tid att avskeda anställda även om de förtjänar det. Det kan vara svårt för dig att stoppa personer som skadar din verksamhet. Du kan också ha svårt att avsluta dåliga förhållanden eller att förlåta människor.

När du ger någon ett jobb eller ett föremål, har du svårt att lämna över det helt. Du kan inte sluta äga ansvaret eller föremålet.

Tecken på att du är fixerad vid att starta, förändra eller stoppa

Det är även svårt att ha kontroll, om man är fixerad vid att starta, förändra eller stoppa saker.

Du startar till exempel ständigt nya program eller projekt. Varje vecka startar du ett nytt projekt eller två. Olyckligtvis är de inte bra för dig, eftersom du eller din grupp inte kan fullborda alla de saker du startar.

Eller så förändrar du ständigt saker. Du tycker inte om hur saker är. Du är aldrig nöjd. Det slutar tyvärr med att du förändrar saker som bör lämnas ifred

Eller du kanske tycker lite för mycket om att stoppa saker. Din första reaktion till varje förändring är att stoppa den eller avsluta den. Om du är chef avskedar du människor alltför fort. Du kastar bort saker som du senare behöver. Eller du kanske känner dig som en polis och försöker ständigt stoppa dåliga saker. Tyvärr slutar det med att du även stoppar bra saker.

Rekommendationer

  1. Besluta vilket som är ditt största problem: starta, förändra eller stoppa saker.
  2. Skriv ner hur du kan förbättra denna svaghet den här veckan.
  3. Lägg märke till hur din kontroll ökar när du gör dessa förbättringar.
  4. Fortsätt att arbeta på dina svagaste områden tills du når mer framgång.

När du lätt och effektivt kan starta, förändra och stoppa saker, när de behöver startas, förändras eller stoppas, då har du kontroll.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *