Hur man får mer kontroll, del 2


Kontroll består av tre delar: starta, förändra och stoppa.

”Kontroll består enbart av att starta, förändra och stoppa. Det finns inga andra faktorer i bestämd kontroll. Om man kan starta något, förändra dess läge i rum eller existens i tid och stoppa det – allt efter behag – kan man sägas kontrollera det, vad det än må vara. Om man bara nätt och jämt klarar av att starta något, om man endast med svårighet kan fortsätta dess förändring av läge i rum eller existens i tid och endast med tvekan kan stoppa något, kan man inte sägas kontrollera det väl, och för våra syften skulle man kunna säga att man kontrollerar det dåligt eller farligt. Om man inte kan starta något, om man inte kan förändra dess läge i rum, om man inte kan stoppa något, då har man det definitivt inte under kontroll.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Att starta

Om du är chef, förälder eller ledare, vet du hur svårt det kan vara att kontrollera andra. Likväl, om du kontrollerar människor på rätt sätt, tycker de om det!

Människor känner sig nöjda när du kontrollerar dem på rätt sätt. Du startar dem, tillåter dem att göra förändringar och stoppar dem sedan när de är färdiga.

Exempel: ”Lena, var snäll och hämta den röda pennan. . .(start) och lägg den här. . .(förändring) Tack ska du ha!” (stopp)

Människor gillar inte att du kontrollerar dem, om du rör till någon av de tre punkterna.

Exempel: Om ett företag inte startar sina anställda genom att tala om för dem när de ska anlända till jobbet, så startar människor arbetet när de får tid med det. De som startar sent irriterar de tidiga. Några kanske inte alls startar. Företaget är en rörig förvirring.

Så om du vill kontrollera en grupp eller en individ, måste du starta dem och sedan låta dem fortsätta. ”Alla måste vara vara här kl. 8:00 för personalmöte. Inte 8.01! Vi ska starta mötet kl. 8:00.” Sedan måste du naturligtvis försäkra dig om att mötet startar exakt kl. 8:00.

Att förändra

När du en gång startat någon, skapar du problem om du förhindrar förändra-delen av cykeln.

Exempel:
Du säger åt en anställd: ”Lars, var snäll och sopa golvet här”.

Precis när han får fram kvasten säger du: ”Lars, du måste genast arkivera dessa papper”.

När han har arkiverat några papper säger du: ”Skynda dig Lars! Hämta en penna till mig”.

Du får bättre samarbete om du låter människor fullborda förändringen utan avbrott.

Att stoppa

Det slutliga misstaget du kan göra när du kontrollerar människor är att inte stoppa dem.

Du misslyckas till exempel med att lägga märke till att de är färdiga och bekräftar dem inte för detta. Om du inte stoppar människor, har de en tendens att fortsätta arbeta med projektet i det oändliga.

Du säger till exempel: ”Lars, du sopade golvet mycket bra!”

Du förlorar kontrollen om du inte stoppar cykeln. Genom att snyggt stoppa cykeln avslutar du din kontroll över den saken. Människor är nu öppna för din nästa kontrollcykel. Du har ansvaret.

När människor upptäcker att du startar, förändrar och stoppar dem på ett bra sätt, kan du be dem om mer och erhålla mer från dem. Du kan ge dem komplicerade instruktioner, långa listor med uppgifter och större projekt. De känner sig bekväma med din kontroll, eftersom de vet att du ska låta dem avsluta arbetet och bekräfta dem när de är färdiga.

Några människor tror att man måste använda fara, tvång eller hotelser för att kontrollera människor. Regeringar och vissa institutioner får dåligt rykte genom att använda fara och hotelser. Denna typ av kontroll får en att känna sig som en slav.

En företagschef kör in i problem när han försöker med samma slags kontroll. De anställda gör uppror!

Lyckligtvis kommer du att upptäcka att användningen av informationen i den här artikeln ska sätta dig i mycket bättre kontroll än fara, tvång eller hotelser. Starta, förändra och stoppa helt enkelt människor glatt, trevligt och konsekvent!

Övning

  1. skriv ner namnet på någon du vill kontrollera
  2. Skriv ner vilket slutresultat du vill att personen ska uppnå
  3. Planera hur du ska: A. Starta honom eller henne. B. Tillåta eller anvisa de nödvändiga förändringarna eller aktiviteterna. C. Få honom eller henne att stoppa.
  4. Följ slutligen stegen i din plan.

Exempel:

1. Du vill kontrollera din 10-årige son Jan. Han blir upprörd när du säger åt honom att städa sitt rum.

2. Du vill att Jan ska städa sitt rum utan upprördhet när du ber honom.

3. Du arbetar ut din plan: A. Du får honom att bli överens om en tid att starta. ”Jan, jag vill att du börjar städa ditt rum om 10 minuter.” B. När det behövs ska du leda förändringsdelen av cykeln genom att titta på och hjälpa. ”Du gör ett bra jobb, Jan. Låt oss nu titta under sängen. . .” C. Du bekräftar hans fina jobb. ”Nu är det verkligen ett rent rum, Jan! Bra jobbat!”

4. Sedan följer du din plan. Jan lugnar ner sig, städar sitt rum och känner sig stolt över sig själv.

Exempel:

1. Den ende person som förstår din dator är även en drummel. Kjell klagar ständigt över din gamla utrustning.

2. Det slutresultat du vill ha är att Kjell gör sitt jobb utan att klaga.

3. Du arbetar ut din plan: A. Du bestämmer hur du ska få Kjell att starta. ”Kjell, kan du starta kl 10.30 på onsdag? Bra!” B. Du planerar hur du ska förändra Kjell. ”Kjell, jag vet att vår utrustning är gammal. Det är därför vi behöver din hjälp. I stället för att klaga skulle det vara bra, om du bara kunde få den att fungera. Okay?” C. Du planerar hur du ska stoppa Kjell. ”Du gjorde ett bra jobb, Kjell. Jag tar nu över. Tack!”

4. Du genomför din plan med Kjell. Först är han motsträvig till din kontroll. Men du fortsätter och får efterhand mer och mer kontroll, tills du framgångsrikt startar, förändrar och stoppar Kjell. Snart har du kontroll av ert förhållande.

Vem skulle du vilja kontrollera och börja med steg 1?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *