Nej betyder nej!


Är det lättare för dig att säga ”ja” än ”nej”?

Om du är som de flesta människor, är ”nej” ett svårt ord att använda. Att säga ”nej” är som att tala om för någon att han/hon är dålig eller har fel. ”Nej” verkar betyda att man förkastar dem.

Du kommer emellertid att ha många svårigheter, om du inte kan säga ”nej”.

Ekonomisk användning av ”nej”

Man kan inte bygga upp välstånd om man inte kan säga ”nej”.

Om du till exempel leder finanserna för ett företag eller en organisation, vet du förmodligen hur ofta människor försöker få dig att säga ”ja”. Men om du samtycker till varje ekonomiskt krav, kommer din grupp snart att bli pank.

”Det är upp till en finansiell ledare att vara mycket, mycket, mycket tuff och lära sig att säga nej, nej, nej. Det skulle faktiskt vara en mycket bra sak, om han stod framför en spegel i tio eller femton minuter per dag och sa ’nej’.” – L. Ron Hubbard

Du måste säga ”nej” för din organisations skull, om du är finansiell ledare för ett företag eller en grupp.

Även om du inte styr finanserna för en grupp, är du den finansiella ledaren för dina personliga finanser. Du behöver också lära dig att säga ”nej”. Du kan aldrig bygga något välstånd, om du inte kan säga ”nej”.

Användning av tid till ”nej”

Liksom dina pengar måste din tid användas klokt för att bygga upp din framgång. Din tid är faktiskt din mest värdefulla tillgång och den måste användas klokt. Dina beslut kan dock inte alltid vara populära för andra.

Du har förmodligen hört sådana här uttalanden:

”För att komma framåt måste man fortsätta.”
”Om du tycker om mig ska du säga ja.”
”Arbeta med mig här och trassla inte till det!”

Du måste säga ”nej” till icke-produktiva aktiviteter för att komma framåt.

”Nej, jag vill tyvärr inte bli berusad i kväll.”
”Jag skulle vilja se på TV, men nej, jag tänker studera.”
”Vill jag sakta ner och vänta? Nej!”

Personlig användning av ”nej”

Den svåraste person att säga ”nej” till är dig själv. Självkontroll kräver emellertid att du stoppar dig själv, liksom du startar och förändrar dig själv.

Att bryta en dålig vana är helt enkelt ett sätt att säga ”nej”.

”Nej, jag ska inte äta den där chokladen.”
”Nej, jag kommer inte att använda mitt kreditkort till att köpa en ny stereo.
”Nej, jag röker inte nu.”

Det är även viktigt för din framgång att du säger ”nej” till dig själv.

”Nej, det är inte tid att sluta jobba och gå hem.”
”Nej, det här jobbet är ännu inte perfekt.”
”Nej, jag ska inte sluta arbeta mot mina mål.”

Rekommendationer

  1. Skriv ner situationer då du borde säga ”nej” angående pengar.
  2. skriv ner ögonblick när du borde säga ”nej” angående tid.
  3. Skriv ner exempel på när du borde säga ”nej” angående dina personliga vanor.
  4. Säg ”nej” till en spegel i tio eller femton minuter.
  5. Säg ”nej” till dig själv och andra i varje situation du skrivit ner ovan. Säg ”nej” till svaghet, misslyckande och slöseri
  6. Om du säger ”ja” eller ”kanske” när du borde säga ”nej” repetera L. Ron Hubbards råd och säg ”nej” till en spegel i ytterligare tio eller femton minuter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *