Hur man ökar sin produktion genom att hantera distraktioner

Har du någonsin avslutat en mycket aktiv dag och insett att du inte fullbordat någonting? Du blev förmodligen distraherad. Har du någonsin undrat varför du känner dig frustrerad på jobbet? Distraktioner kan ha stoppat dig. Har du någonsin känt dig stressad? Distraktioner kan vara orsaken.

Hur man får mer kontroll, del 4

Om du försöker kontrollera människor eller saker utanför ditt verksamhetsområde, får du problem. ”Kontroll i sig är emellertid inte den fullständiga lösningen på allting. För om den vore det, skulle man behöva kunna kontrollera allting – inte bara i sitt eget arbete, utan också på – Läs mer …

Hur man får mer kontroll, del 3

Dina problem med kontroll orsakas av dina svagheter med att starta, förändra eller stoppa. ”Desperation, hjälplöshet, inkompetens, ineffektivitet och andra oönskade faktorer i ett arbete kan alla spåras till oförmåga att starta, förändra och stoppa saker. Ingen affärsverksamhet kan ha framgång om den inte har – Läs mer …

Hur man får mer kontroll, del 2

Kontroll består av tre delar: starta, förändra och stoppa. ”Kontroll består enbart av att starta, förändra och stoppa. Det finns inga andra faktorer i bestämd kontroll. Om man kan starta något, förändra dess läge i rum eller existens i tid och stoppa det – allt – Läs mer …

Chefers fruktan nummer ett

Den enda sak som mer än någonting annat skrämmer företagsägare, chefer och direktörer: Att delegera makt till anställda som skulle kunna misslyckas. Endast modiga ledare är kapabla att överlämna auktoritet, beslutsfattande makt och ansvar till personer under dem. De gör detta trots inkompetens, oförmåga och – Läs mer …