Kommunikation är en dubbelriktad gata


”Ett samtal är processen att växelvis utföra utflödande och inflödande kommunikation.”

”Det finns en grundläggande regel här:
”DEN SOM VILL UTFLÖDA MÅSTE OCKSÅ INFLÖDA;
”DEN SOM VILL INFLÖDA MÅSTE OCKSÅ UTFLÖDA.

När vi finner att denna regel är i obalans i någondera riktningen, upptäcker vi svårigheter.

En person, som endast flödar ut kommunikation, kommunicerar faktiskt inte alls i ordets fullaste bemärkelse. Ty för att kommunicera fullständigt skulle han ha varit tvungen att både inflöda och utflöda. En person som helt och hållet inflödar kommunikation är, återigen, i olag. För om han inflödar, måste han sedan utflöda.”
– L. Ron Hubbard

Att lyssna noga är en färdighet många människor aldrig lär sig. De tycker att det är svårt att lyssna. Men om du aldrig lär dig denna viktiga kommunikationsfärdighet, tycker människor inte om att tala med dig.

Du misslyckas med att skickligt inflöda kommunikation, om du har en eller flera av dessa dåliga vanor.

Tio dåliga lyssnarvanor

 1. Att ge sken av att lyssna. Du nickar, du ler och du håller med om allting, som människor säger. Men du hör inte ett ord. Spelet är slut, när du ställer en fråga om någonting som personen redan har svarat på.
 2. Motstånd. Du finner sätt att förändra ämnet, störa talaren eller förbjuda diskussion av ett samtalsämne. Motstånd hindrar helt enkelt en oundviklig konfrontation.
 3. Att höra selektivt. Att avskärma sig från eller sila bort det som man inte vill höra. Det krävs mycket övning för att sila bort vissa samtalsämnen, men några människor gör det bra. En chef ger till exempel en order och ett förslag. Den anställde hör ordern men vill inte lyssna på förslaget. Den anställde beskriver ett produktivitets-problem och gör en antydan om en löneförhöjning. Chefen fokuserar på produktionsproblemet och hör aldrig denna antydan.
 4. Att beräkna när du lyssnar. Tänka ut eller arbeta ut ett svar. Tänka på sätt att komma undan. Du är mindre intresserad av vad personen har att säga än av vad du ska säga eller göra härnäst.
 5. Att avbryta. Du lyssnar på några data, drar en förhastad slutsats och avbryter personen. Eller så kanske du avbryter med en fråga eller hastigt byter ämne. Om du gör detta, gör du inte bara människor upprörda, utan du drar ofta en felaktig slutsats. När du avbryter människor, känner de att du inte alls bryr dig om dem.
 6. Att sluta vara uppmärksam. Att dagdrömma, driva i väg, tänka på något annat. Du blir uttråkad, eftersom du kan lyssna två gånger fortare än människor kan tala. Du får personen att känna sig oviktig.
 7. Att tolka allting. Du kan inte ta information för vad den är, så du letar efter dolda innebörder. ”När du säger att du inte vill hjälpa mig, säger du verkligen att du inte tycker om mig?” ”Eftersom du inte vill köpa av mig, betyder det att du tycker att jag är en bedragare? ”Är du faktiskt arg men är bara artig?”
 8. Att lyssna med en attityd. I stället för att helt enkelt lyssna känner du dig tidspressad, arg eller olycklig. Kanske du inte tror på personen som talar. Trots allt sänder du kroppsspråk. Den som talar blir störd och misslyckas med att säga vad han eller hon vill säga.
 9. Att jämställa vad människor säger med någonting annat. Exempel: En vän talar om sina ekonomiska problem, medan du tänker på dina egna problem med pengar. Din hustru talar om att ta en vaccinering, medan du tänker på att be din chef om ledighet.
 10. Att överträffa en historia. Att avbryta människor för att tala om för dem din bättre ide´eller intressantare erfarenhet. Någon säger till exempel: ”Jag mötte borgmästaren i går kväll…” och du hoppar in och säger: ”Berättade jag för dig om den gången jag träffade guvernören?” Det är svårt för dig att någonsin låta andra vara viktigare, mer kunniga eller mer intressanta än du.

En viktig lyssnarvana

”Lycka är kraftfullhet och kraftfullhet är att kunna göra det man gör, när man gör det.” – L. Ron Hubbard

Om du verkligen vill vara en bra lyssnare, sitter du där och gör inte någonting annat förutom att lyssna. Du behandlar personens kommunikation som den viktigaste kommunikation du någonsin har mottagit.

Säg till dig själv: ”Just nu finns det inte något som är viktigare än att verkligen förstå denna person.”

Se på personen utan någon annan tanke i sinnet. Ha god ögonkontakt. Var helt fokuserad. Gör ingenting annat än att lyssna.

Förslag

 1. Lägg märke till hur människor lyssnar på varandra den här veckan. Finn tre av de dåliga lyssnarvanorna och vad resultatet blir.
 2. Ge 100% av din uppmärksamhet till personen i alla samtal som du har denna vecka. Förstå exakt vad de säger. Lägg märke till deras reaktioner.
 3. För att se skillnaden använd medvetet en eller flera av de dåliga lyssnarvanorna i stället för att lyssna ordentligt. Lägg märke till hur människor reagerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *