Kraften i gott uppförande

Tycker du om oförskämda människor? Bryr du dig om att någon avbryter dig? Är du lycklig när människor ignorerar dig? Naturligvis inte. Ingen tycker om dåligt uppförande. Människor med dåligt uppförande förkastas. De får inte de fina jobben eller befordran. Deras firmor har inte framgång. – Läs mer …

Passionens kraft

Förbättring av denna enda attityd får dina dagar att flyga iväg. Du vaknar ivrig att arbeta. Du fattar de rätta besluten. Du får mer gjort på mindre tid. Förbättring av denna attityd påverkar alla omkring dig. De tror på dig, litar på dig och vill – Läs mer …

Hur man ökar sin power bas

För att lyckas behöver du en power bas. Vad är en power bas? Den kan omfatta pengar och ägodelar som du kontrollerar. Antalet personer som du har inflytande på. Grupper eller företag som du kontrollerar. Det antal personer som lyssnar på dig. Storleken på ditt – Läs mer …