Hur man ökar sin produktion genom att hantera distraktioner


Har du någonsin avslutat en mycket aktiv dag och insett att du inte fullbordat någonting? Du blev förmodligen distraherad.

Har du någonsin undrat varför du känner dig frustrerad på jobbet? Distraktioner kan ha stoppat dig.

Har du någonsin känt dig stressad? Distraktioner kan vara orsaken.

Distraktioner är inte bara irriterande. De är destruktiva krafter, som förstör din produktivitet.

Exempel: Pratsamma medarbetare, personliga problem, soliga dagar, regniga dagar, Facebook, helgdagar, jordbävningar, skulder, politiska nyheter, försäljare, ekonomiska bekymmer, hälsoproblem med mera.

Hur hanterar man distraktioner?

Man blir organiserad.

”De individer eller områden som är minst välorganiserade påverkas mest av distraktioner.” – L. Ron Hubbard

Ett välorganiserat företag förstår distraktioner och organiserar för att hantera dem.

En viktig medarbetare sjukanmäler sig till exempel. I en välorganiserad grupp kallar chefen in en tillfällig arbetare från en byrå, ger arbetaren en skriftlig instruktionslista och var och en får sitt jobb gjort.

En dåligt organiserad grupp diskuterar problemet i 20 minuter utan att nå en lösning. Sedan är gruppens medlemmar distraherade hela dagen, eftersom de måste göra jobbet för den saknade arbetaren.

När en välorganiserad företagschef får en uppsägning, delegerar han eller hon problemet till en advokat och fokuserar på produktionen. En dåligt organiserad företagsledare släpper allting och bekymrar sig för det hela dagen.

Välorganiserade grupper hanterar svåra situationer, katastrofer och plötsliga produktionsökningar utan att tappa andan. Dåligt organiserade grupper blir överväldigade av dem.

Personlig organisering

Om du organiserar ditt personliga liv så att du inte blir distraherad, ökar det din produktivitet och inkomst.

Du behöver till exempel inte tala med alla som ringer dig och det är dumt att läsa varje e-mail när det kommer in.

Om du är organiserad, är dina kommunikationer organiserade så att du bara mottager information som är relevant för ditt arbete. Med undantag för svåra situationer ignorerar du familjeproblem, personliga problem och även dina hälsoproblem. Alla framstående producenter gör detta och blir inte lätt distraherade. Ingenting är viktigare än själva arbetet, när man arbetar.

Om din bil inte startar, din dator kraschar eller andra små olyckor inträffar, har du reservplaner. Du är organiserad och blir inte distraherad av dessa problem. Du får ditt arbete gjort trots allting som kommer i vägen för dig.

Hur man blir bättre organiserad

  1. Skriv ner fem av dina största distraktioner eller potentiella distraktioner.
  2. Skriv ner bredvid den första distraktionen hur du kan organisera så att du inte påverkas av den distraktionen.
  3. Gör samma sak med de andra punkterna på listan.
  4. Följ dina planer och bli organiserad!
  5. Skriv ner fasta regler för dig själv och ditt arbete så att du förblir organiserad.

Personliga exempel:

”Jag ska bara ta emot personliga samtal under min lunchrast. Om jag blir hungrig på eftermiddagen, ska jag tugga tuggummi och fortsätta arbeta till kl 17:00. Om Per försöker reta mig, ska jag låtsa att han är tre år gammal, inte argumentera med honom utan fortsätta arbeta.”

Företagsexempel:

”Om någon ber mig göra hans jobb, ska jag ta betalt för det. Om du har något förslag till företaget, var god maila alla detaljer till mig. Varje sommar ska vi göra följande program för att hålla vår försäljning uppe trots semestrarna.”

Du gör snabbare framsteg mot dina mål och din största framgång, eftersom du inte lätt blir distraherad på grund av att du är välorganiserad.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *