Hur man lyckas i livet – del 7


Hur man lyckas med hjälp av affinitet, verklighet och kommunikation – del 7.

Affinitet, verklighet och kommunikation förkortas AVK.

Affinitet: hur mycket man tycker om eller älskar en person. Verklighet: hur mycket överenskommelse man har med en person; vad man är överens är verkligt. Kommunikation: ens utbyte av information och idéer. Förståelse: resultatet av att kombinera affinitet, verklighet och kommunikation.

”AVK-triangeln är kärnan i levande förbindelser.” – L. Ron Hubbard

Del 7: Hur man blir en bättre chef genom att höja AVK-triangeln

Dåliga chefer orsakar AVK-brott, när de ljuger för anställda, förebrår dem för sina problem eller bryter sina löften.

Det kanske största brottet är när cheferna inte gör sina jobb. De anställda anser att chefen bör hjälpa dem, ge dem råd och leda dem i en klar riktning. De har rätt!

Så när chefen ignorerar anställda och inte hjälper dem, tar gruppen skada.

Dåliga chefer är usla på att kommunicera. De har inte möten, förklarar inte uppgifter eller besvarar frågor. De lyssnar inte på sina gruppmedlemmar och bekräftar dem inte.

Affiniteten är också låg hos dåliga chefer. De tycker inte om sina anställda och deras anställda tycker inte om dem. De blir arga på varandra, behandlar varandra utan respekt och hjälper inte varandra.

Att leda med mer AVK

”En gemensam nämnare för alla bra chefer är förmågan att kommunicera, att ha affinitet för sitt område och sitt folk och att kunna uppnå en verklighet på existerande omständigheter. Allt detta leder fram till förståelse. En chef som saknar dessa kvalitéer eller förmågor kommer sannolikt inte att vara särskilt framgångsrik.”
– L. Ron Hubbard

Som företagsledare, ägare eller chef, lyckas eller misslyckas ditt företag baserat på AVK-triangeln. Världens mest kraftfulla grupper har den största mängden AVK mellan medlemmarna i gruppen och ledarna av gruppen.

Att ha hög AVK för sina anställda betyder inte att man är mjuk eller eftergiven. Man kramar inte varandra hela dagen. AVK-triangeln grundar sig på arbetet.

När till exempel du och alla medlemmarna i gruppen blir överens om ett mål, blir det lättare att samtala. Du finner det lättare att tycka om medlemmarna i gruppen. När det inte finns något mål, är gruppen inte särskilt rolig att vara med i.

Ett annat exempel: Dina personalmedlemmar har mer AVK för sitt arbete om de är tränade. Träning upprättar hundratals små överenskommelser om hur arbetet bör göras och ökar därför deras AVK för arbetet. Om chefen inte tränar arbetarna, känner de sig överväldigade och kan inte producera mycket arbete. Vältränade arbetare vet vad de ska göra och finner nöje i sina jobb, eftersom de har en hel del överenskommelser med dig om vad de bör göra.

Ytterligare ett exempel: Som chef har du verklighet på att din personal kan och skall göra ett bra jobb. Den verkligheten kommunicerar du, när du insisterar på att din personal gör sitt allra bästa De är överens om denna kommunikation och pang! Du har en hårt arbetande grupp, som gör sitt allra bästa. Som ett resultat tycker du verkligen om denna grupp och den här gruppen gillar verkligen dig.

Fem rekommendationer för chefer

Lägg märke till: Om du ännu inte är chef, kommer du att bli en, om du använder rekommendationerna nedan med dina arbetskamrater och din chef, närhelst det är möjligt.

  1. Ta fem minuter och skriv ner de saker du tycker om hos var och en av dina anställda. Finn några nya saker som du kan ha affinitet för. Du kommer att bli mer effektiv med dessa anställda om du beundrar dem.
  2. Skriv ner hur du kan få mer verklighet på din grupp. Vad mer kan du vara överens om?
  3. Kommunicera dessa verklighetspunkter till din grupp så ofta som krävs för att få överenskommelse. Var noga med att observera att de tar emot och förstår din kommunikation.
  4. Gör en lista på saker som du vill tala med dina gruppmedlemmar om. Skriv ner när och hur du ska berätta för dem vad du har att säga. Planera att vara envis och vänlig.
  5. Finn sätt att öka användbar kommunikation i och omkring ditt arbete. Ersätt till exempel personalpladder med diskussioner om hur man får mer arbete gjort på kortare tid.

Att ständigt öka och skydda din AVK med ditt team gör inte bara din grupp mer produktiv och kraftfull, det gör ditt arbete mycket mer njutbart!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *