Hur man lyckas i livet – del 5


Hur man lyckas med hjälp av affinitet, verklighet och kommunikation – del 5.

Affinitet, verklighet och kommunikation förkortas AVK.

Affinitet: hur mycket man tycker om eller älskar en person. Verklighet: hur mycket överenskommelse man har med en person; vad man är överens är verkligt. Kommunikation: ens utbyte av information och idéer. Förståelse: resultatet av att kombinera affinitet, verklighet och kommunikation.

”AVK-triangeln är kärnan i levande förbindelser.” – L. Ron Hubbard

Del 5: AVK hjälper dig att lyckas i ditt arbete

De andra delarna kan du läsa på denna hemsida.

Ditt jobb är bra eller dåligt beroende på AVK-nivån på din arbetsplats. När arbetare och chefer har hög AVK för varandra, är jobbet en glädje. Denna grupp verkar som ett team. Den fullbordar en hel del och expanderar.

Men när personerna i en grupp ogillar varandra, är oeniga med varandra eller inte kommunicerar bra, får man kraftig stress, låg produktivitet och dålig moral.

Om du tycker om ditt jobb, har du god AVK med åtminstone några av personerna där. Du talar om arbetet hela dagen (kommunikation), du är mer eller mindre överens om arbetsfrågor (verklighet) och du känner dig vänlig mot dessa personer (affinitet).

Å andra sidan kunde du ha svag AVK med några av dessa människor, om ni knappast kommunicerade, var oense om vissa saker och inte tyckte särskilt mycket om varandra. Du skulle även kunna ha en fiende på arbetet. Automatiskt blir du oenig med personen, vägrar att tala med personen och känner avsky för honom. Om din AVK är låg för alltför många människor, kommer du inte att trivas med att arbeta där.

Lyckligtvis kan du öka din AVK för en grupp med dessa fem steg.

”Om man verkligen kommunicerar och kommunicerar väl med dessa människor – lyssnar till vad de har att säga och bekräftar, och om man själv säger vad man har att säga till dem tillräckligt milt och ofta, så att det verkligen tas emot av dem – då kommer man i mycket hög grad att återvinna sin förmåga att associera och samordna de handlingar som dessa personer i ens omedelbara närhet utför. AVK har här direkt anpassats till arbete.” – L. Ron Hubbard från ”Arbetets problem”

Fem enkla steg

  1. Lyssna på personerna på ditt arbete
  2. Bekräfta vad du hör
  3. Säg vad du har att säga
  4. Var vänlig
  5. Framhärda

Du ska till exempel få problem, om du kommer till arbetet och ignorerar alla. Du kommer inte att förstå vad dina medarbetare eller chefer gör. Du ska varken få nya ansvarsområden eller mer lön. Du kommer att känna dig ensam och olycklig.

Men om du lyssnar, bekräftar, talar, är vänlig och framhärdar, då ska din AVK börja stiga. Du kommer att se personer som är överens med dig, och du ska finna att du själv är överens med dem. Du kommer att känna dig nöjd med vad du gör, eftersom du har mer affinitet för personerna och arbetet.

Jan har till exempel varit en enstöring, sedan han började sitt nya jobb förra månaden. Han äter ensam under lunchrasten, medan de andra arbetarna snackar om jobbet och skämtar. Efter en tid lägger ingen märke till honom. Han tycker inte om att bli ignorerad men är för blyg för att bryta isen. Han hatar sitt jobb.

Efter att ha lärt sig om AVK beslutar han att pröva det. Han står helt enkelt nära en grupp, lyssnar på någon som berättar om sin camping under veckoslutet och säger: ”Det där låter trevligt.” Senare samma dag hör han någon förklara hur man löser en uppgift, och han säger: ”Intressant! Jag tror jag ska försöka det där.”

Varje dag lyssnar han på och bekräftar fler samtal. Han börjar själv säga några saker. Eftersom han ökar K-hörnet av triangeln, ökar också de två andra hörnen ( se del 1 och del 2 angående detta.) Hans AVK med gruppen ökar varje dag. Snart känner han sig som en del av gruppen och tycker om sitt jobb.

När du har AVK på jobbet, känner du dig gladare, tänker bättre och fattar bättre beslut. Du njuter av ditt arbete, är stolt över dina prestationer och betyder mycket för företagets framgång.

Du använder AVK för att nå toppen!

Rekommendationer

  1. Lyssna på dubbelt så många människor på arbetet denna vecka.
  2. Bekräfta vad var och en har att säga. Ignorera inte någon.
  3. Säg vad du har att säga oftare till fler personer.
  4. Var vänlig i dina kommunikationer. Undvik att låta kraftfull, krävande eller arg.
  5. Fortsätt med stegen ovan tills du känner att du är en större del av ett team, att du samordnar smidigare med andra och att du är gladare.

Bli inte förvånad om du är mer framgångsrik på arbetet än någonsin förut.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *