Hur man lyckas i livet – del 1


Hur man lyckas med hjälp av affinitet, verklighet och kommunikation – del 1.

Genom att använda detta kraftfulla verktyg kan du skapa meningsfulla förhållanden med alla du tycker om. Du kan få det lönelyft, den befordran, den försäljning, den vänskap, det äktenskap, det stöd eller det samarbete du önskar på grund av dessa förhållanden.

”AVK-triangeln är kärnan i levande förbindelser.” – L. Ron Hubbard.

AVK (uttalas A-V-K ) bildar grunden till alla våra förhållanden. L. Ron Hubbard upptäckte reglerna för och användningarna av AVK under 1950-talet.

Varje förhållande har tre delar:

Affinitet: hur mycket man tycker om eller älskar en person. Verklighet: hur mycket man är överens med en person; vad man är överens om är verkligt. Kommunikation: ens utbyte av information och idéer.

Dessa tre delar påverkar varandra och bildar därför en triangel.

Del 1: Hur AVK fungerar

På universitet i Purdue gjorde man en undersökning för att ta reda på varför några akademiker lyckades, medan andra inte gjorde det. Efter att i flera år analyserat framgången för ingenjörsstuderande kom man fram till följande resultat:

”Genomsnittslönen för akademikerna med de högsta betygen var endast lite högre än genomsnittslönen för alla akademikerna. Lönerna för de mest populära akademikerna, de med goda personligheter, var mycket högre än genomsnittet för alla akademiker. Deras löner var även mycket högre än akademikerna med de högsta betygen.”

En populär personlighet baseras på AVK. När du har god AVK med människor förstår de dig, tror på dig, litar på dig, hjälper dig och känner sig bra angående dig. AVK är ett sådant kraftfullt verktyg, att den minsta brist på AVK resulterar i upprördheter, misstro, hat, rättegångar, attacker och krig.

”Förståelse är sammansatt av affinitet, verklighet och kommunikation.”
– L. Ron Hubbard

AVK-triangeln ger dig en djup förståelse för människor. När du verkligen förstår din partner, dina barn, din chef, dina medarbetare, anställda, kunder, klienter, grannar och vänner, då kan du hjälpa dem, tala med dem, uppnå fler överenskommelser och njuta av deras sällskap mer än någonsin.

Du har mer AVK för några människor än för andra. Du har till exempel hög AVK för en medarbetare eller kollega om du tycker om personen (Affinitet), kan tala om många ämnen (Kommunikation) och vara överens om många ämnen (Verklighet). Du förstår den här personen och denna person förstår dig.

Du känner förmodligen någon som du har låg AVK för. Ni kan inte komma överens om saker (Verklighet) Du tycker inte så mycket om personen (Affinitet) och ni kommunicerar inte.

I del 1 av denna artikelserie om AVK kommer du att lära dig hur du kan öka din AVK för någon.

Hur man ökar sin AVK för någon

”Triangeln av affinitet, verklighet och kommunikation skulle kunna kallas en växelverkande triangel, därför att ingen punkt i den kan höjas utan att påverka de andra två punkterna och höja dem, och ingen punkt i den kan sänkas utan att sänka de andra två punkterna.” – L. Ron Hubbard

Så allt du behöver göra är att bestämma vilken punkt av triangeln du kan höja, och de andra två punkterna höjs automatiskt!

På jobbet träffar du till exempel en ny kille som heter Lars och tycker omedelbart illa om honom. Kanske hans attityd eller utseende stöter dig. Du vill verkligen inte kommunicera med honom (K) eller vara överens med honom (V). Det finns lite eller ingen förståelse.

Du beslutar emellertid att du behöver förstå Lars för att kunna arbeta med honom. Så du frågar dig själv: ”Vilken av de tre punkterna kan jag öka?” Du bestämmer dig för att arbeta med K-delen av triangeln och börjar genast prata med honom. ”Var arbetade du förut? Hur länge har du bott i den här trakten? Har du några barn?”

Som ett resultat av kommunikationen upptäcker du, att han har tre barn i nästan samma ålder som dina barn. Ni delar en verklighet här och så pratar ni om barn. Du finner att du är överens med Lars (V). Inom några minuter inser du att du tycker om Lars (A). Ni förstår varandra bättre än förut. Du ser fram mot att arbeta med honom.

Ett annat exempel: Du vill ha ett bättre förhållande med Ulla. Ulla skulle kunna vara din chef, en viktig kund, en potentiell partner eller en värdefull kontakt. Just nu vet du inte mycket om Ulla men har planerat att träffa henne till lunch.

Under lunchen märker du att Ulla inte pratar så mycket. Hon tittar sällan på dig och ler nätt och jämnt. Du inser att kommunikationspunkten på triangeln inte är särskilt bra med Ulla. Affinitetspunkten är också svag, eftersom hon inte tycks gilla dig så mycket. Därför beslutar du att höja verklighetspunkten i triangeln. Du letar efter saker att vara överens om. ” Hur slappnar du av efter jobbet? Vilken slags träning gillar du? Har du någon semester att ta ut?”

Ulla nämner att hon älskar segelbåtar, och du råkar vara en fanatisk seglare. Plötsligt har du och Ulla en hel del att tala om på grund av att ni delar denna Verklighetspunkt av triangeln. Efter flera minuters seglingsprat märker du att hon ler mot dig, och du känner en högre affinitet för henne.

Ännu ett exempel: Du vill ha ett bättre förhållande med din partner. Ni har inte samtalat mycket den sista tiden och tycks vara oense oftare än förut. Du beslutar att öka Affinitetspunkten av triangeln för ditt äktenskap.

Innan du går hem, beslutar du att helt enkelt känna mer Affinitet. Du tänker på alla de saker du tycker om hos din partner. Efter några minuter känner du dig bättre till mods, och du ser fram emot att gå hem.

Väl hemma ger du din partner ett stort leende, en kram och en kyss. Först är han eller hon lite chockad men börjar snart ge tillgivenhet tillbaka och din Affinitetspunkt ökar. Ni pratar om dagens händelser (K) och är överens (V) om planerna för kvällen. Din AVK-triangel är högre än den har varit på länge.

Detta är kraften hos AVK. Med denna kunskap kan du rehabilitera eller skapa ett underbart förhållande med vem som helst.

Rekommendationer

  1. Skriv ner någonting du önskar.
    Begränsa dig inte till pengar eller fysiska föremål utan tänk på nya möjligheter, kraftfulla kontakter, vänskap, avtal eller projekt du vill göra.
  2. Skriv en lista med namn på personer som kan hjälpa dig att uppnå det.
  3. Bestäm vilken punkt av triangeln du kan öka för varje person: Affinitet, Verklighet eller Kommunikation. Ta med hur du kommer att göra det.
    Exempel: ”Öka Verkligheten med Maria. Var överens om hennes nya idéer och hon kommer att stödja mina projektsteg. Mer Kommunikation med Per. Tala med honom om hans framtid i gruppen. Låt honom säga allt han vill säga. Mer Affinitet för Olle. Låt honom veta hur mycket jag gillar hans landskapsmåleri.”
  4. Öka denna enda punkt med varje person tills de andra två punkterna i triangeln ökar.
  5. Fortsätt att öka din AVK-triangel med varje person tills du når ditt mål.

Användningen av AVK är bred och kraftfull.

AVK kan förändra ditt liv på många sätt.

Framtida artiklar kommer att täcka fler sätt du kan använda detta verktyg på: att uppnå vänskap med främlingar, bli en bättre ledare, öka din framgång i arbetet, förbättra ditt äktenskap och höja ditt självförtroende.

Lär dig mer om AVK i boken Arbetets Problem av L. Ron Hubbard. Kontakta oss via denna hemsida.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *