Hur man hanterar besvärliga personer


En översittare på ditt arbete är svår för dig att konfrontera. Han kräver att du gör en del av hans jobb utan lön eller beröm. Hur hanterar du det?

Dina grannar grälar ständigt. De väcker dig mitt i natten med sina skrik och svordomar. Vad säger du till dem?

Din far är olycklig över ditt yrkesval. Han kritiserar ständigt ditt arbete och framhåller vad han tycker du borde göra. Hur hanterar du honom?

Svåra situationer är en del av livet för vem som helst. Arbetsgivare och arbetstagare kan inte komma överens. Partners råkar i konflikt över pengar. Äkta makar kan inte lösa oenigheter.

Om man ignorerar dessa situationer, blir de alltid värre. Anställda blir avskedade, partnerskap och äktenskap bryter samman och alla är olyckliga.

Att vänta och bekymra sig, den vanligaste ”lösningen”, tillåter problemet att bli större, medan det ger dig stress och förkortar din livstid.

Om du attackerar personen, försöker du åtminstone fixa problemet. Men attacker, raseri eller oberäknelig vrede ger dig ett dåligt rykte, gör människor rädda för dig och minskar ärlig kommunikation.

Att avbryta förbindelsen med problemet eller personen är inte alltid klokt eller praktiskt. Det kan minska din stress att förlora anställda, supportrar och vänner, på grund av att du i onödan tar avstånd från dem, men du kunde även bli ensam och fattig.

Den bästa lösningen är att konfrontera och hantera människor

”Förmågan att sätta sig upp mot, konfrontera och hantera vad som än kommer i organisationens väg, beror ytterst på förmågan hos individerna i organisationen att sätta sig upp mot, konfrontera och hantera vad som kommer i individens väg.”
– L. Ron Hubbard

Översättarens anmärkning: Betydelsen av ordet ”konfrontera” är här: Att stå ansikte mot ansikte (möta) utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att vara där bekvämt och uppfatta. Exempel: Olle har svårt att konfrontera sin svärmor. Stina kan konfrontera spindlar. Pär kan konfrontera sin chef, trots att han är arg och besvärlig.

När du själv konfronterar och löser problemet, känner du dig underbar. Du är i kontroll över ditt liv. Du besegrar inte bara motståndet, du besegrar din rädsla. Det finns få resultat som är mer tillfredsställande än att konfrontera någon, som är besvärlig att möta, och hantera konflikten.

Hur man konfronterar och hanterar någon

Det blir mycket lättare att konfrontera och hantera människor, om man är organiserad och arbetar ut en handlingsplan. Nyckeln är din förberedelse.

”Framgången för vilken företeelse som helst står i direkt proportion till den lämpliga förberedelsen.”
– L. Ron Hubbard

Följ dessa sju steg och förbered dig själv till att hantera de besvärliga personerna i ditt liv:

 1. Tag beslutet att själv konfrontera personen direkt.
 2. Skriv ner det exakta problemet som måste hanteras och ditt mål för konfronteringen.
  Exempel på problem att konfrontera:
  Lars vägrar betala mig trots vårt avtal.
  Berit skadar kontorsmoralen och orsakar mig stress med sitt ständiga klagande.
  Per talar förmodligen om för människor att mitt arbete är dåligt och att jag är oärlig.

  När du väl specifikt namngett problemet, skriv ner ett mål för mötet. ”Vid mötets slut önskar jag-”
  Exempel på mål du kunde önska som ett resultat av konfronteringen:
  Lars betalar allt till mig.
  Berit slutar klaga eller lämnar jobbet.
  Ta reda på sanningen om Pers kommentarer och få honom att upphöra med dem.
  Ta reda på om jag vill ha denna person som partner/anställd/chef/vän.

 3. Skriv ner en plan eller lista av punkter som du behöver göra för att uppnå ditt mål: Fakta och förklaringar du kan behöva för att få den andra personen att förstå. Skriv punkterna i prioritets- eller viktighetsordning.
  Exempel: För att få Lars att förstå varför han måste betala dig, kunde du göra dessa punkter.
  A. Lars begärde tjänsten.
  B. Lars skrev under ett avtal att betala för tjänsten.
  C. Den utlovade tjänsten levererades.
  D. Lars var nöjd med tjänsten.
 4. Skriv ner de invändningar, reaktioner eller oenigheter som den andre personen kan ha. Inkludera allt som du fruktar kunde hända under mötet. Att skriva ner specifika saker och rädslor minskar deras inflytande på dig. Skriv en lösning på hur du ska hantera varje invändning, reaktion eller oenighet, som du förväntar dig kommer att inträffa.
 5. Ordna dina anteckningar och samla ihop bestyrkande dokument.
 6. Arrangera helst mötet i ett område du kontrollerar och där du inte blir störd.
 7. Starta mötet .
  A. Se personen rakt i ögonen.
  B. Förklara det specifika problem du vill lösa, som du noterade i steg 2
  C. Gå igenom din första punkt på listan från steg 3.
  D. Lyssna noga på den andra personen och försäkra dig om att han/hon känner sig förstådd.
  E. Håll din position till dina punkter.
  F. Använd dina lösningar som du arbetade ut i steg 4.
  G. Fortsätt att beskriva dina punkter och lyssna till personens åsikt.
  H. Ge inte upp. Kommunicera och fortsätt i så lång tid det tar att nå ditt mål.

Ju oftare du konfronterar och hanterar besvärliga personer, desto lättare blir det. Den tid det tar att förbereda för en konfrontation minskar. Du blir stark och tuff.

Människor respekterar dig för ditt mod, din ärlighet och din kontroll, när du konfronterar och hanterar alla runt omkring dig. Dina kollegor, anställda eller medarbetare följer ditt exempel och blir mer produktiva. Dina fiender blir antingen harmlösa eller så blir de dina vänner.

Att agera positivt och organiserat trots rädsla är den sortens mod alla framgångsrika människor måste ha för att lyckas.


Ett svar på “Hur man hanterar besvärliga personer”

 1. Personer som k nslom ssigt p verkas starkt av andras st mningar kan lida intensivt av ha kverulanter i omgivningen. Det st ndiga klagandet bildar en negativ milj som i l ngden kan bli outh rdlig. Personer som r mer h rdhudade och mindre mottagliga f r st mningar och andras k nslor kanske inte alls l ter sig st ras av kverulansen. S rskilt besv rande kan det bli om man utses som fr msta h rare till klagandet och saknar f rdigheter och mod att avbryta klagaren n r m ttet r fullt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *