Hur man blir en ledare


Lars och Kjell arbetar som mekaniker på en bilverkstad. Båda killarna vill gå framåt i livet, men de verkar på olika sätt.

När Lars till exempel gör ett misstag, svär han och slänger sitt verktyg på golvet. När Kjell gör ett misstag, lugnar han ner sig, justerar verktyget och gör försiktigt om arbetet igen. Han ökar sin kontroll över verktyget.

Varje kväll klockan 17 lägger Lars ner sina verktyg och går ut genom dörren för att ta en öl. Kjell torkar av sina verktyg, städar upp i sitt område och hjälper sin chef Henrik att stänga verkstaden. Han ökar sitt ansvar.

Under veckosluten ser Lars på fotboll, medan Kjell läser tidskrifter om bilreparationer. Kjell ökar sin kunskap.

Lars blir upprörd när han inte kan betala sina räkningar, inte kan komma överens med sin fru och inte kan komma framåt i sitt arbete. Han klagar över sina förluster och misstag till sina kompisar varje kväll på baren.

Kjell blir också upprörd, men han ignorerar förlusterna och talar sällan om dem. I stället ökar han sina vinster genom att dela dem med sin familj och sina vänner, och han tittar efter nya sätt att nå framgång.

Så när Henrik, verkstadens ägare, beslutar att befordra någon till chefsposition, vem väljer han?

Det är mycket spännande att bli ledare för ett projekt, en grupp eller ett företag. Man måste fatta besluten, hjälpa fler personer, tjäna mer pengar och ha mer roligt. Vem som helst kan bli en ledare genom att göra det följande.

”K-R-C triangeln.
Punkterna är K för kunskap (Knowledge), R för ansvar (Responsibility) och C för kontroll (Control).

Det är svårt att vara ansvarig för någonting eller kontrollera någonting, om man inte har kunskap om det.

Det är dåraktigt att försöka kontrollera någonting eller ens veta någonting utan ansvar.

Det är svårt att fullt veta någonting eller vara ansvarig för någonting, som man inte har kontroll över. Resultatet kan annars bli ett överväldigande.

Gradvis kan man få vad som helst att gå rätt genom:

Ökande kunskap …

Ökande ansvar …

Ökande kontroll …

Om man reder ut varje situation man befinner sig i med utgångspunkt från detta, kommer man för det mesta att lyckas.

Genom att bygga upp varje hörn av KRC-triangeln bit för bit, genom att ignorera förlusterna och befästa vinsterna, upptäcker en varelse slutligen sin kraft och kontroll över livet.”
– L. Ron Hubbard

Vilka är de mest framgångsrika personerna du personligen känner? Hur mycket kunskap, ansvar och kontroll har de i sina områden?

Hur ofta ökar de sin kunskap? Sitt ansvar? Sin kontroll?

Talar de om sina misslyckanden eller sina framgångar?

För att bli en ledare och nå framgång kom bara ihåg dessa fem saker: Öka kunskap, öka ansvar, öka kontroll, ignorera förluster och förstärk vinster.

Rekommendationer

Höj din KRC för aktiviteten snabbare och grundligare än någon annan och du kommer att bli ledaren.

  1. Besluta vilken grupp eller projekt du vill leda. Ta en liten position i den gruppen eller det projektet, om du ännu inte är del av den aktiviteten.
  2. Öka din kunskap: Lär dig mer om aktiviteten än någon annan. Gör mer undersökning än någon annan. Tänk ut fler nyskapande lösningar än någon annan.
  3. Öka ditt ansvar: Var en stor anhängare till den nuvarande ledaren. Anmäl dig frivilligt till extra arbete och ta hand om extra uppgifter utan lön. Var så ansvarig du kan för gruppens eller projektets framgång.
  4. Kontroll: Lägg mer tid och intresse på aktiviteten än någon annan. Ta kontroll över varje aspekt av projektet eller gruppen, när tillfälle ges.
  5. Förluster: Uppehåll dig inte vid några misslyckanden, beklaganden eller misstag som du stöter på. Hantera dem när det är möjligt, annars ignorera dem.
  6. Vinster: Fokusera på dina framgångar varje dag. Skriv ner dem, tänk på dem och tala om dem. Gör dem till en permanent del av ditt liv.
  7. Ett tillfälle att ta kontroll över projektet eller gruppen kommer slutligen att visa sig, eftersom du har den största kunskapen och det största ansvaret för projektets framgång. Tveka inte när detta händer. Ta tyglarna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *