Hur droger och gifter skadar din framgång


Du bombarderas med gifter varje dag. Luftföroreningar, vattenföroreningar och kemikalier i livsmedel kommer in i din kropp. Gifter finns i rengöringsmedel, målarfärg, gödningsmedel, byggmaterial, insektsspray och även i parfymer.

Mediciner är också en stor giftkälla. De kan lösa ett hälsoproblem men även orsaka många nya problem. De kanske värsta gifterna av alla är gatudrogerna: marijuana, kokain, LSD, ecstasy, meth och så vidare.

L. Ron Hubbard upptäckte tre viktiga fakta angående droger:

1. Gifter, speciellt gatudroger, har långsiktiga verkningar på din personlighet. Även sedan du slutat använda droger, är du aldrig ditt gamla jag. Du kan vara mindre alert eller mindre intelligent än du var innan du tog droger. Du kanske inte är lika tålmodig, vänlig eller rar. Livet skulle kunna vara mindre intressant och mer stressande.

”Droger kan uppenbarligen förändra en persons attityd från hans ursprungliga personlighet till en hemligt bevarad med fientligheter och hat, som han inte tillåter visa sig på ytan.”
– L. Ron Hubbard från boken ”Clear Body, Clear Mind”

Kan du komma ihåg hur du kände dig, innan du tog droger? Var du mer alert? Var det lättare att lära sig saker? Var du lyckligare?

Kanske kan du inte minnas, eftersom droger och gifter har en tendens att fördunkla ditt minne.

2. När du får gifter in i din kropp, stannar delar av dessa gifter kvar. Eftersom de lagras i din kropp, kan de gå in i blodet när som helst och skada din hälsa, förändra din personlighet och blockera din förmåga att tänka.

”På 1970-talet arbetade jag med individer som hade använt droger och när jag studerade deras fysiska symptom och beteendemönster, gjorde jag en häpnadsväckande upptäckt. Personer som tidigare tagit LSD hade reaktioner, som fick det att verka som om de just hade tagit mer LSD. LSD stannar uppenbarligen i systemet, fastnar i vävnaderna, huvudsakligen i kroppens fettvävnader och riskerar att bli aktivt igen. Det kan ge personen oförutsägbara ”trippar” även åratal efter det att personen slutat ta LSD. Alltså verkar det som att rester av några eller alla dessa fientliga biokemiska ämnen synbarligen har potentialen att stanna kvar i systemet, fastna i vävnaderna och okända förbli där, även efter att de förmodligen avlägsnats från kroppen åratal tidigare.”
– L. Ron Hubbard från boken ”Clear Body, Clear Mind”

Kliniska tester och medicinska obduktioner bevisar att gifter faktiskt blir lagrade i kroppsvävnader.

3. Du kan avlägsna de lagrade gifterna från din kropp genom ett intensivt program av daglig träning, svettning och näring. Programmet kallas Reningsprogrammet.

”Hur fungerar Reningsprogrammet?
Löpning görs för att få blodet att cirkulera djupare in i vävnaderna, där giftrester fastnat, och sålunda lösgöra och befria de samlade skadliga lagren och sätta dem i rörelse. Sedan är det mycket viktigt att löpning omedelbart följs av svettning i bastun för att spola ut de anhopningar som nu har ryckts loss. Regelbunden näring och kompletterande näring i form av stora doser vitaminer och mineraler samt extra kvantiteter olja är viktiga faktorer för att hjälpa kroppen att spola bort gifter och att reparera och återuppbygga de områden, som har blivit angripna av drog- och andra giftrester. Ett lämpligt schema med tillräckligt med vila är obligatoriskt, eftersom kroppen kommer att genomgå förändring och reparation genom hela programmet. Dessa handlingar, utförda på en mycket strängt styrd basis, fullbordar uppenbarligen en avgiftning av hela systemet till återupplivad hälsa och kraft för individen.”
– L. Ron Hubbard från boken ”Clear Body, Clear Mind”

Resultat

Under Reningsprogrammet kan de flesta människor säga vilka gifter, som rör sig ut ur deras kroppar.

Till exempel: Dag 2 kunde du känna dig domnad, eftersom drogerna din tandläkare gett dig svettas ut. Dag 4, 5 och 6 kunde du känna dig hög från marijuanan du rökte på högskolan. Dag 7 kunde du lukta kemikalierna du inandades under din tid som målare.

Du avlägsnar spår av gifter varje dag, medan du gör Reningsprogrammet. Du upplever många med- och motgångar allteftersom droger och kemikalier rensas ut ur din kropp. Och sedan en dag, nära slutet av ditt program, känner du dig renare och friskare än du har gjort på åratal!

Alla de 250.000+ människor, som har fullbordat Reningsprogrammet, rapporterar en eller flera av följande vinster:

  • Förbättrad fysisk kondition.
  • Klarare tänkesätt.
  • Mer positiv syn på livet.
  • Ökat självförtroende.
  • Känner sig yngre.
  • Mer alert.
  • Ökad energinivå.
  • Förbättrad lukt, smak, hörsel, känsel och syn.

Att rensa bort de droger och gifter som lagrats i din kropp ökar betydligt dina chanser till framgång.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *