Glädje över ditt jobb


”Arbete är endast så bra som det är njutbart, inte som det är avlönat.”
–L. Ron Hubbard (från Arbetets Problem)

När du gör vad du tycker mycket om, är dina chanser till framgång mycket större. Du har mer passion, mer energi och mer nöje.

Du ser fram emot måndagsmorgnar, när du njuter av ditt jobb. Dina dagar flyger i väg. Du gör stabila framsteg.

Arbetsglädje smittar av sig. Människorna omkring dig klarar sig bättre. De följer ditt exempel och får mer gjort.

Men vad om du inte njuter av ditt arbete?

Delarna du hatar

Varje jobb, varje yrke och varje företag inkluderar obehagliga aspekter –
de komplicerade, tråkiga, smutsiga eller svåra delarna av arbetet. Likväl är det genom att besegra dessa svårigheter och ändå njuta av ditt arbete som du har framgång.

Om du vill bli rik hitta och utför helt enkelt ett viktigt arbete, som de flesta människor inte kan eller inte vill göra. Att till exempel borra små hål i människors tänder eller utföra operationer på människors magar är ett mycket
tufft arbete. Men det gör tandläkare och läkare rika.

Om du inte tycker om ditt arbete, blir de svåra delarna outhärdliga. Du hatar
att gå till jobbet. Du hatar människorna. Du vill sluta.

Svårigheterna är lättare att handskas med, när du älskar syftet med och resultatet av ditt arbete. Du är stolt över att besegra dem. Fördelarna med arbetet uppväger nackdelarna.

Fem steg för att få mer glädje av ditt arbete

1. Skriv en lista på vad du tycker om angående ditt arbete.

Vad gör det värt att utföra? Till exempel att arbeta med bra personer,
förbättra dina kunders liv, göra ett perfekt jobb tekniskt sett och så vidare.

2. Skriv en lista på vad du ogillar angående ditt arbete.

Vad får dig att vilja sluta? Till exempel att arbeta många timmar, kund-
klagomål, hälsorisker, elaka chefer och så vidare.

3. Skriv en lista på dina syften med detta arbete.

Varför började du? Vad är den stora situationen?
Varför gör du detta arbete?

4. Se över och lägg till punkter till de tre listorna ovan.

Fortsätt tills du känner mer glädje över ditt arbete. När listorna är i balans, tar
din passion över och du älskar ditt arbete.

5.Om de fyra stegen ovan inte hjälper dig att finna glädje över ditt arbete, behöver du göra några förändringar.

Förändra din rutin. Arbeta med olika människor. Gör ett bättre jobb.
Flytta över till en annan avdelning. Ändra riktning, få ett nytt jobb eller
lär dig ett nytt yrke.
Förändra en negativ attityd. Lär dig att ta emot hjälp. Sluta upp med att ta genvägar.

Fortsätt att göra förändringar tills glädjen över ditt arbete är större än dess
svårigheter.

Om du äger ett företag som inte ger dig glädje, förändra det på samma sätt.
Gör det till en verksamhet som gör dig lycklig. Ersätt besvärliga anställda.
Delegera mer ansvar. Förbättra kvaliteten på servicen eller produkten.
Gör verksamheten större eller mindre. Sälj ut och starta ett annat företag.
Sätt i gång!

När du älskar ditt arbete, inser du möjligheterna och fattar bättre beslut.
Du vet vart du är på väg. Du är på väg till din större, betydelsefulla framgång.

Ta bort foten från bromsarna och accelerera!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *