Framgångens två grundläggande delar


Du behöver både kraft och intelligens för att lyckas. Varje misslyckande du någonsin haft berodde på att du hade alltför mycket eller alltför lite kraft eller intelligens.

Om du använder korrekt mängd kraft och korrekt mängd intelligens, kommer du att lyckas med allt du gör.

Att sälja bilar

Ross och Sue arbetar som bilförsäljare på en bilfirma. Ingen av dem lyckas särskilt bra.Var och en har olika försäljningstaktik.

Ross talar högt, tar dig i hand och klappar dig på axeln. Han tycker om att skrämma människor till att ta testkörningar och att lämna offerter.

Ross säger: ”Det här är VERKLIGEN den bästa bilen för dig! Du ser FANTASTISK ut i den! Jag ska ge dig ett OTROLIGT AVTAL! Sitt ner. Låt mig lämna en offert. Vänta lite! Du kan inte ge dig iväg ännu!”

Sue använder en helt annan taktik. Hon säger:” Du kan göra ett klokt beslut, om du överväger maskinkonstruktionen och de statistiska framstegen hos denna modell och jämför den med de tre senaste årens konsumentundersökningar. Det är bra att analysera sina årskostnadssiffror för försörjning mot kostnad per mil, fordonets värdeminskning och anskaffningskostnad.”

Ross försöker avsluta köpet genom att säga: “Kom igen! Du kommer aldrig att få ett BÄTTRE AVTAL! Du måste köpa NU! Vad i helsike väntar du på?”

Sue försöker avsluta köpet genom att säga: “ Ditt beslut bör vara baserat på din inkomst, dina pendlingsbehov och dina värderingar. Jag föreslår att du väger skälen för och emot, medan du diskuterar saken med din familj.”

Ingen av dessa taktiker är särskilt framgångsrik.

Misslyckat ledarskap

Man finner misslyckad ledning överallt. Vissa ledare är alltför kraftfulla. ”Sälj 10 bilar till i morgon annars blir du avskedad!”

De skulle kunna ha kortsiktig framgång men aldrig långsiktig.

Andra misslyckade ledare är intelligenta, bussiga killar. De säger: ”Enligt vår marknadsundersökning kan du öka din försäljning med 13% om du framhåller våra mest utvecklade bilar.”

Ingen av dessa taktiker är särskilt framgångsrik.

Den vinnande kombinationen

“Alla strider vinns genom en kombination av två grundläggande delar och dessa är kraft och intelligens.”

“Ta någonting som en atombomb, som kan utplåna ett helt land. Detta är oerhörd, oerhörd kraft. Och den har framgång på kort sikt.”

“De vise männen i Tibet blev bara för några år sedan utdrivna från sina bergsfästningar av de dummaste infanterister världen någonsin har känt till.”

“Vinsten på lång sikt uppnås genom en balans av kraft och intelligens.”

L. Ron Hubbard

För att lyckas i din kamp för framgång behöver du din egen balans av kraft och intelligens.

En bra chef ger inte bara korrekta instruktioner och god planering (intelligens). Han eller hon måste också ha tillräckligt med uthållighet och intensitet (kraft) för att genomdriva planerna.

Chefen drar till exempel slutsatsen att priserna är för låga. Han skriver en order att priserna ska höjas. Försäljarna protesterar. Chefen behåller sin position och insisterar på att priserna måste öka trots allt motstånd. För att lyckas och ha tillräckligt med pengar till att betala sin personal får chefen inte ge vika.

Framgångsrika försäljare ger kunden massor med information angående produkten och använder sedan, om det behövs, lite passion för att motivera kunden att köpa. Han eller hon kan även behöva vara oense med kundens krav på ett lägre pris.

Framgångsrika föräldrar arbetar inte bara ut regler, som är rättvisa och välgörande för familjen. De genomdriver dessa regler. Inga regler eller inget genomdrivande är båda utan framgång.

Du kan tillbringa hela dagen med att planera din framgång, men du måste också arbeta så många timmar som behövs för att få det att hända.

Vad behöver du öka, om du inte lyckas som du borde ha lyckats? Din intelligens, din kraft eller båda?

Förslag

Gör en lista på den slags kraft och intelligens som du önskar förbättra. Välj en per dag från din lista och försök göra ändringen. Att helt enkelt besluta att göra ändringen och försöka att förändra kan leda till utmärkta förbättringar.

Exempel på intelligens:
Utbildning, läsning, skrivning, undersökning, planering, målsättning, förklaringar, logik, dator arbete, bestämma policy, lära av misstag, undersöka konsekvenser, observationsförmåga,
problemlösning, förmåga att dra slutsatser, lära av andra, träna andra, fatta beslut, kreativitet, humor, omdömesförmåga, korrekt analys av fakta, förmåga att förstå människor.

Exempel på kraft:
Uthållighet, passion, förmåga att inte vara överens, fysisk aktivitet, handling, mod, starta saker, fortsätta trots motstånd, avsluta saker, förmåga att motivera människor eller få dem att skratta, övertalningsförmåga, uthållighet, personlig power, kraftfullt tal, dominans, intention, initiativ, förmåga att hantera stress, hårt arbete, krav, konfrontation, tuffhet, kontroll,förmåga att hålla en position, förmåga att arbeta länge, intensitet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *