Framgångens två grundläggande delar

Du behöver både kraft och intelligens för att lyckas. Varje misslyckande du någonsin haft berodde på att du hade alltför mycket eller alltför lite kraft eller intelligens. Om du använder korrekt mängd kraft och korrekt mängd intelligens, kommer du att lyckas med allt du gör.

Chefers fruktan nummer ett

Den enda sak som mer än någonting annat skrämmer företagsägare, chefer och direktörer: Att delegera makt till anställda som skulle kunna misslyckas. Endast modiga ledare är kapabla att överlämna auktoritet, beslutsfattande makt och ansvar till personer under dem. De gör detta trots inkompetens, oförmåga och – Läs mer …