Fem tips för att hjälpa barn till framgång


Att uppfostra barn är ett svårt, men viktigt och tacksamt ansvar. Som förälder kan du lyckas och lägga till en värdefull medlem till vår värld. Eller så kan du misslyckas som förälder och skapa ett olyckligt problem att handskas med för världen.

Även om du inte just nu uppfostrar barn, är de en stor del av din framtid. Barn av i dag är morgondagens föräldrar och ledare. Du kan förbättra vår framtid genom att hjälpa föräldrar att uppfostra sina barn enligt dessa fem tips. Citaten är från ”Vägen till Lycka” av L. Ron Hubbard.

.

 1. ”Det som fungerar är att helt enkelt försöka vara barnets vän. Det är verkligen sant att ett barn behöver vänner.”

  Hade du några vuxna vänner när du växte upp? Vilka var dina favoriter bland släktingar, sportstränare eller lärare? Om du ler vid minnet, behandlade de dig förmodligen som en vän.

  Eftersom barn lär sig mer om livet av vuxna som du än av andra barn (eller TV), så trivs de i ditt sällskap. De vill tala med dig och följa ditt exempel. Låt dem göra detta!

 2. .

 3. ”Försök ta reda på barnets verkliga problem och försök, utan att tillintetgöra dess egna lösningar, hjälpa till att lösa dem.”

  Ett barn är en person i en liten kropp. Han eller hon börjar upptäcka världen. Du bygger upp deras självförtroende, om du uppmuntrar dem att lösa sina egna problem.

  Att ställa de rätta frågorna är till exempel mer värdefullt för barn än att ge svaren. Varför tror du att han var elak mot dig? Vad vill du göra åt det? Vad skulle vara ett bättre sätt att lösa det på?

  Ett annat exempel: Barnet försöker öppna ett paket eller fixa en leksak. Gå inte förbi och ta över uppgiften när barnet har problem eller blir frusterat. Uppmuntra istället honom eller henne att genomföra det. Du kommer att hjälpa till att åstadkomma en lyckligare, stoltare och mer kompetent person

 4. .

 5. ”Observera dem – och detta gäller även spädbarn. Lyssna till vad barn berättar för dig om sina liv.”

  Du kan till exempel observera att en baby blir lugn, när du spelar Mozart. Du kanske upptäcker att din 3-åring blir ivrig, när han målar blommor En 8-åring kan ha en stor idé angående din karriär, som du aldrig tänkt på.

  Du kan vara en bättre vän genom att observera barn.

 6. .

 7. ”Låt dem hjälpa till – om du inte låter dem göra det, överväldigas de av en känsla av att stå i tacksamhetsskuld till dig, som de sedan måste förtränga.”

  Hur känner du dig, om någon ger dig pengar eller förmåner men vägrar låta dig återgälda förmånen på något som helst sätt? Kanske känner du dig värdelös, eftersom du inte har något värdefullt att ge till den där personen.Om du inte tillåts att hjälpa, kommer du snart att ogilla eller misstro personen och vägra alla framtida gåvor.

  Exempel: Det skulle verkligen hjälpa mig, om du vek servetterna.
  Jag ska ge dig 5kr varje vecka, om du tar hand alla husets sopor. Jag kommer att känna mig lycklig, om du sjunger en sång för mig.

 8. .

 9. ”Det är ett faktum att ett barn inte klarar sig bra utan kärlek. De flesta barn har ett överflöd av kärlek att återgälda.”

  Du kan aldrig ge ett barn för mycket kärlek. Dock är det roligt att försöka.

  Ju mer kärlek du ger ditt barn, desto mer kommer han eller hon att ge dig och världen.

Välkommen att kontakta oss angående Vägen till Lycka-häftet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *