En kraftfull vana för att få framgång


Din förmåga att lära och att utbilda dig är viktig för din framgång. Om du kan lära dig nya ämnen och behärska nya färdigheter, ökar dina möjligheter avsevärt. Du skulle till exempel kunna skriva datorprogram, förstå och arbeta i den internationella finansvärlden eller reparera vilken utrustning som helst.

L. Ron Hubbard upptäckte flera orsaker till att människor har svårt att lära sig. I stället för att skylla på lärare, samhället eller brist på utbildningskapital, rör sig hans lösningar kring studievanor.

En av de viktigaste studievanorna du kan ha är att använda en ordbok.

Det missförstådda ordet

Denna studieteknik innefattar den viktigaste studievana du kan skaffa dig. Denna enda vana kommer att låta dig framgångsrikt lära dig vilket ämne som helst, hur avancerat det än är.

Du kommer att behöva en ordbok för att använda detta verktyg. Om du inte äger någon, måste du skaffa en. Den bästa ordboken använder enkla, lättförstådda ord i definitionerna. Det är också viktigt att ordboken visar dig ordens härledning (ursprung).

Ta fram din ordbok och titta på några definitioner. Är de lätta för dig att förstå? Om inte skaffa en enklare ordbok. Om din ordbok är alltför enkel och inte ger dig ordens härledning skaffa en mer avancerad ordbok.

Du kan också använda de fria ordböckerna som finns på internet.

När du använder en ordbok kan du skapa följande studievana:

”Den enda anledningen till att en person ger upp i sina studier, blir förvirrad eller ur stånd att lära sig, är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstod.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig följer EFTER ett ord som man inte hade någon definition för och inte förstod.

Har du någonsin upplevt att du kom till slutet av en sida och insåg att du inte visste vad du hade läst? Någonstans tidigare på den sidan gick du förbi ett ord som du inte hade någon definition för eller som du hade en felaktig definition för.

Det är kanske inte enbart nya och ovanliga ord som du behöver slå upp. En del vardagsord kan ofta vara felaktigt definierade och kan på så sätt skapa förvirring.

Det här datumet, att inte gå förbi ett odefinierat ord, är det viktigaste i hela ämnet studier. Varje ämne som du har påbörjat och sedan övergivit innehöll ord som du inte lyckades definiera.

När du studerar skall du därför vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår. Om materialet blir förvirrande eller det verkar hopplöst att förstå, finns det ett ord alldeles innan som du inte förstod. Fortsätt inte, gå tillbaka i texten till där du var INNAN du fick svårigheter, hitta det missförstådda ordet och få det definierat.”
– L. Ron Hubbard

Vilka områden i livet undviker människor?

Regeringen, skatter, investeringar, lagar, medicin, elektronik, avancerad teknologi och så vidare.

Vilka områden har de svåraste orden?

Regeringen, skatter, investeringar, lagar, medicin, elektronik, avancerad teknologi och så vidare.

När människor inte kan förstå orden, hatar de ämnet. När människor förstår orden i ett ämne, kan de hantera ämnet.

Om du till exempel vill lära dig hur man bildar bolag, skulle du själv kunna hantera ämnet. Först kunde du gå till biblioteket och ta fram böcker angående att bilda bolag. Sedan skulle du sakta läsa första sidan i den första boken. Du skulle använda din ordbok för att klara upp varje ord som du inte var säker på. Förmodligen skulle du börja med ordet ”bolag”.

Det ökar också din förståelse om du känner till var orden kommer ifrån. (Härledningar)

Medan du läser din första bok om bolag skulle du aldrig gå förbi en mening som inte var begriplig. Aldrig! Du skulle slå upp definitionen på varje förvirrande ord. Om den fortfarande inte var begriplig, skulle du slå upp varje enskilt ord i meningen. Du skulle inte fortsätta förbi den meningen förrän den var fullt begriplig för dig. Så länge du använde de korrekta definitionerna för orden skulle meningen sedan vara begriplig.

Det kan ta några dagar att lära sig om bolag men när du har avslutat den första boken, skulle du ha en god förståelse av bolag. När du avslutat den femte boken, skulle du veta mer om att bilda bolag än 99% av befolkningen.

Sedan kan du bilda ditt eget bolag. I stället för att betala en advokat 17.500 kr för att bilda det åt dig kan du betala honom 1400 kr för att checka ditt arbete.

Vilket ämne önskar du att du kunde förstå? Föreställ dig vad du skulle kunna göra, om du förstod alla orden i det ämnet. Du kunde läsa en bok eller manual och göra vad som helst!

Du skulle mycket lättare kunna skapa en hemsida, reparera en bilmotor, planera dina skatter, hantera en bulldozer, förstå sjukdomar och hantera investeringar.

Att förstå den korrekta definitionen för varje ord i en mening garanterar att du förstår meningen korrekt. Att förstå varje mening du hör eller läser öppnar dörren till att hantera vilket ämne som helst.

Så slå upp dina ord! Din framgång beror på det.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *