En kraftfull kommunikationsteknik


Varför tycker du mer om att tala med några personer än med andra? Verkar några människor förstå dig bättre än andra?

Önskar du att människor kände sig mer bekväma med att tala med dig? Skulle du tycka om att människor oftare anförtrodde sig åt dig?

Om det är så, kommer du att tycka om den här enkla, men ändå kraftfulla kommunikationstekniken.

När någon har sagt någonting till dig, vad skulle du göra sedan? Hur låter du personen veta att du har hört vad han/hon sa?

”Bekräftelse: Någonting man säger eller gör för att informera en annan att hans uttalande har blivit observerat, förstått och mottaget. ´Mycket bra´,´okej´ och andra sådana fraser är ämnade att informera en annan, som har talat eller agerat, att hans uttalande eller handling har blivit accepterad.

Själva bekräftelsen innebär inte nödvändigtvis ett godkännande eller ogillande eller någon annan sak utöver vetskapen att en handling eller ett uttalande har observerats och är mottagen.” – L. Ron Hubbard

En bekräftelse kan vara en nick eller ett leende, ett ”tack” eller ett ”okej”. Det låter personen veta att du mottagit hans eller hennes kommunikation.

Om jag till exempel frågade dig hur mycket klockan var och du svarade ”den är nio”, hur skulle du veta att jag tog emot ditt svar, om jag inte gav dig en bekräftelse? Du skulle inte veta om jag hade hört ditt svar.

Tio fakta om bekräftelser

 1. Några människor tycker inte om att prata. Varför? De kan ha försökt uttrycka sig någon gång och blivit ignorerade. De har gett upp idén att någon lyssnar till dem.
 2. Andra människor talar hela tiden, eftersom de tror att ingen hör dem. De försöker fortfarande komma igenom. De tror att någon ska lyssna, om de talar tillräckligt länge. Om någon kunde bekräfta dem skulle de lugna ner sig.
 3. När arbetsgivare ger sina anställda en bra bekräftelse för fullbordat arbete, känner sig de anställda stolta och nöjda.

  ”Chefen, jag avslutade det där projektet i tid och under budget!”
  ”Bra jobbat!”

  Om chefen inte bekräftar projektets avslutning, kommer den anställde antingen att upprepa sitt uttalande eller ge upp och förlora intresset att tala med chefen.

 4. Anställda som inte blir bekräftade kommer att begära mer lön, eftersom lön är en form av bekräftelse. Utan några bekräftelser ska en anställd slutligen ge upp och finna en chef som uppskattar den anställdes hårda arbete.
 5. Chefer och föräldrar behöver också bekräftelse.

  ”Skulle du kunna städa detta område innan du går?”
  Tystnad.
  ”Jag sa, städa upp det här området innan du går!”
  Uttryckslöst ansikte.
  ”Hörde du inte? Jag sa, städa detta område innan du går!! Har du förstått?”

 6. Bekräftelser håller i gång förhållanden. Om du aldrig besvarar personliga brev, kommer ingen att skriva till dig. Om du glömmer att tacka människor för deras gåvor, får du slutligen inga gåvor. Om du aldrig besvarar telefonsamtal, blir din telefon tyst.
 7. Det är också viktigt att bekräfta e-mails. Du skulle inte kunna veta om ditt meddelande kom fram, om personen inte skriver tillbaka. Du förbättrar dina förhållanden när du bekräftar dina e-mails: ”Tack för ditt e-mail.”
 8. Barn som inte blir bekräftade blir upprörda och kräver mer uppmärksamhet.

  ”Mamma, titta på detta! Mamma! Titta på mig! Mamma! Mamma!”

  Föräldrar som bekräftar sina barn har lugnare, mer självsäkra barn.

 9. Även hundar och katter blir lyckligare när du bekräftar deras ansträngningar att behaga dig. De skulle kunna orsaka problem, om du ignorerade dem.
 10. När personer inte bekräftar dig, upprepar du dig. Du börjar nicka när du talar. Du talar högre. Du blir arg eller skriker.

  Slutligen kunde du besluta ”åt helsike med det” och sluta prata.

Nästa gång någon upprepar sig eller blir irriterad på dig utan orsak, ge honom eller henne en bra bekräftelse: ”Ja, jag förstår. Tack ska du ha.”

Om du inte är säker på att en bekräftelse är viktig, lyssna på någon som talar med dig och säg sedan ingenting. Förbli tyst. Nicka inte ens. Lägg märke till hur personen reagerar.

Ge sedan personen en bekräftelse och säg: ”Jag hörde vad du sa. Fortsätt är du snäll.”

Hur man ger skickliga bekräftelser

För att bekräfta någon ordentligt var uppmärksam och vänta till personen talat färdigt. Visa sedan att du tagit emot och förstått vad personen sagt.

”Okej.” ”Tack.” ”Bra.” ”All right.” ”Jag förstår.” ”Inga problem.” ”Det verkar bra.” ”Säkert.” ”Fint” eller vad som helst.

Gör ett försök med det!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *