Din arbetsglädje


”Arbete är endast så bra som det är njutbart, inte som det är avlönat.”
– L. Ron Hubbard (från boken Arbetets problem)

Dina odds mot framgång är mycket högre när du gör det du tycker om. Du har mer passion, mer energi och mer nöje.

När du njuter av ditt arbete, ser du fram emot måndagsmorgnar. Dina dagar flyger iväg. Du gör stabila framsteg.

Arbetsglädje är smittosamt. Människorna omkring dig klarar sig bättre. De följer ditt exempel och får mer gjort.

Så vad händer om du inte tycker om ditt arbete?

De delar du hatar

Varje jobb, varje yrke och varje företag omfattar obehagliga aspekter – de komplicerade, tråkiga, smutsiga eller svåra delarna av arbetet. Ändå är det genom att besegra dessa svårigheter och i alla fall tycka om ditt jobb som du har framgång.

Om du vill bli rik, hitta och utför helt enkelt ett viktigt jobb som de flesta människor inte kan eller vill göra. Att till exempel borra små hål i människors tänder eller utföra operationer i människors magar är ett mycket tufft arbete, men det gör tandläkare och kirurger rika.

Om du inte gillar ditt jobb, blir de svåra delarna outhärdliga. Du hatar att gå till ditt arbete. Du hatar människorna. Du vill lägga av.

När du tycker om syftet och resultaten av ditt arbete, är svårigheterna lättare att hantera. Du är stolt över att besegra dem. Fördelarna med jobbet uppväger nackdelarna.

Fem steg för att få mer arbetsglädje

 1. Skriv ner vad du tycker om i ditt arbete. Vad gör det värt att göra?
  Till exempel att arbeta med bra människor, att förbättra dina kunders liv, att göra ett perfekt tekniskt jobb och så vidare.
 2. Skriv ner vad du ogillar i ditt arbete. Vad får dig att vilja sluta?
  Till exempel långa arbetstimmar, kundklagomål, hälsorisker, elaka chefer och så vidare.
 3. Skriv ner dina syften med det här jobbet. Varför startade du? Vad är det stora målet? Varför gör du detta jobb?
 4. Se över och lägg till punkter på de ovanstående tre listorna. Fortsätt tills du känner mer glädje för ditt arbete. När listorna är balanserade tar din passion över och du älskar ditt arbete.
 5. Om de fyra stegen ovan inte hjälper dig till arbetsglädje, behöver du göra några förändringar.

Förändra din rutin.Arbeta med olika människor. Gör ett bättre jobb. Flytta till en annan avdelning. Få ett nytt jobb eller lär dig ett nytt yrke.

Förändra en negativ attityd. Lär dig att acceptera hjälp. Sluta ta genvägar.

Fortsätt göra förändringar tills din arbetsglädje är större än svårigheterna.

Om du äger ett företag som inte ger dig glädje, förändra det på samma sätt. Få det i en ställning som gör dig lycklig. Omplacera svåra anställda. Delegera mer ansvar. Förbättra kvalitén på servicen eller produkten. Gör verksamheten större eller mindre. Sälj och starta ett annat företag.

Du tar vara på möjligheter och fattar bättre beslut när du älskar ditt arbete. Du vet vart du är på väg. Du är på väg mot din stora betydelsefulla framgång.

Släpp bromsarna och accelerera!


Ett svar på “Din arbetsglädje”

 1. Hej !
  Jag gillar mitt arbete och min arbetsgivare som är nästan bästa erfan arbetsgivaren i sverige mer än 30 år , det är faktiskt stolhet för mig och jobba med dem .
  Jag har jobbat med samma arbetsgivaren i nästan åtta år , jag trivs väldigt mycket med mitt jobb och arbetsgivaren och medarbetana på kontoret som samarbetar med varandra och oss på den finaste sättet! Varje jobb har sina nakdelar och fördelar . Mitt jobbs fördelar att jag går runt dagligen föratt utföra mitt arbete på olika ställer efter dagens planeringen .mitt jobb är på något sätt svårt och behöver tålamod och koncentation och och att försöka anpassa sig dirket efter situtions tillståndet för vårt tjänste användaren och deras kilnter och patineter jag menar att vara socialt och lätt och ha kontakt och samatbetet är viktigt när det gäller jobbet är jättvikigt för mitt jobb .
  Jag har haft underbara tider jag utförde mitt arbete på det nästan bästa sättet och samtidigt visa svåra påfrestande stunder på grund av olika omständigheter under vardagarna .
  Jag är tacksam för min arbetsgivar och jag önskar de att lycka till framöver !
  Sista ord vill jag skriva till min arbetsgivaren att jag ! Verkligen gillar jag de och mitt arbete !!

  Tack !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *