Chefers fruktan nummer ett


Den enda sak som mer än någonting annat skrämmer företagsägare, chefer och direktörer: Att delegera makt till anställda som skulle kunna misslyckas.

Endast modiga ledare är kapabla att överlämna auktoritet, beslutsfattande makt och ansvar till personer under dem. De gör detta trots inkompetens, oförmåga och brist på erfarenhet hos sitt folk.

Historien är fylld med ledare, som inte kunde leda. L.Ron Hubbard använder en sydamerikansk ledare, Simon Bolivar, som ett exempel på hur utomordentligt människor kan misslyckas som chefer.

Simon Bolivar vann framgångsrikt det sydamerikanska revolutionskriget mot Spanien under 1800-talet. Efter kriget var han den rikaste och mäktigaste mannen i Sydamerika, men endast under en kort period. På grund av sina misstag blev han snart utsparkad från sitt land och dog slutligen utfattig.

Bolivar gjorde samma enorma misstag som de mest misslyckade chefer gör. Han kunde inte delegera makt. Det kostade honom allting.

“Tapprare än någon general i historien på slagfältet, Anderna eller i forsande floder, hade han (Simon Bolivar) faktiskt inte det mod som krävdes för att lita på underordnade och förhålla sig passiv till deras ofta chockerande misstag. Han fruktade deras misstag. Därför vågade han inte släppa lös sina många villiga hundar.”

”Han kunde leda män, få män att må bra, få män att slåss och offra sina liv efter strapatser, som ingen armè någonstans i världen någonsin hade mött förut eller sedan dess. Men han kunde inte använda män, även när de tiggde om att bli använda.”

”Om du har makt, använd den eller delegera den, annars kommer du sannerligen inte att ha den länge.” L. Ron Hubbard

Efter att ha vunnit revolutionen mot Spanien tog Bolivar över och försökte göra allting själv. Han kände att han måste ha ansvaret för allting och fatta alla beslut.

Efter kriget övergavs till exempel några av de rikaste guld-, silver- och koppargruvorna i världen av de spanska ägarna. Bolivar tillät inte någon att ta över dessa gruvor, fastän hans officerare och trupper fanns överallt och inte hade någonting att göra.

Han gav inte någon i uppdrag att ta över rättssystemet, utbildningssystemet, vägarna eller städerna. Han fruktade att nya kraftfulla ledare skulle skada landet.

Samma sak händer i regeringar, företag och grupper i dag.

John har till exempel tio duktiga anställda, men han fattar alla beslut själv och gör själv allt det viktiga arbetet. Hans medarbetare ser att han arbetar mycket hårt. De får inte lov att fatta beslut, därför väntar de att John ska tala om för dem vad de ska göra. Hans företag växer inte och John börjar bli utbränd.

Slutligen får han tillräckligt med mod för att ge någon auktoritet till Jill, hans bästa medarbetare. ”Du har nu ansvar för alla arbetsscheman. Red ut skift och semestrar.”

Jill är lycklig över att ta över och hon sätter upp ett nytt schema…. men John blir rädd. Han oroar sig över att hon ska göra de andra sekreterarna upprörda. Han känner ängslan angående hennes nya schema.

Om John är en dum chef, kommer han att ändra schemat. Om John är en smart chef, ska han låta schemat vara.

John lyckas som chef när han delegerar hela arbeten och låter sitt folk fortsätta med det. Han ger medarbetare utrymme att göra misstag, klara upp sina misstag och lära sig av sina misstag. Han stödjer dem och lämnar dem i fred.

Förslag till företagsägare, direktörer, chefer och förmän

  1. Gör en lista på varje arbete som du för närvarande gör själv.

  2. Gradera varje arbete efter svårighet. Sätt till exempel 1 vid det lättaste arbetet och 5 vid det svåraste. Gradera varje arbete från 1-5.

  3. Bestäm vem som kan ta över vilket arbete. Sätt deras namn bredvid det arbete du kommer att delegera. Du ska delegera de lättaste jobben först. Om du för närvarande inte har någon person som kan ta över dina arbeten, använd ”framtida” namn såsom ”Framtida marknads-
  chef” eller ” Framtida verkställande direktör.”

  4. Delegera varje arbete så snabbt som möjligt. Träna dem, utbilda dem och hjälp dem att lyckas. Så snart de vet vad de gör och får resultat, lämna dem i fred.

  5. Fokusera på den stora bilden med din fria tid. Nya mål, nya områden, nya verksamheter och större framgång för dig och ditt företag.

Tio fördelar med att delegera makt

  1. Du kan tillbringa mer tid med att arbeta på saker du gör bäst.

  2. Du hjälper andra att bli mer kompetenta.

  3. Du kan fokusrea på att öka produtiviteten och inkomsten för din grupp.

  4. Människor tycker om att arbeta för dig, eftersom du ger dem nya utmaningar och nya möjligheter.

  5. Du får mer gjort med mindre ansträngning.

  6. Alla i din grupp tar större ansvar.

  7. Din inkomst går upp.

  8 Medlemmarna i din grupp tjänar mer pengar.

  9. Din grupp växer och expanderar.

  10. Du når dina mål och din grupps mål på kortare tid.

Om du ännu inte är chef…

Om du ännu inte är chef….

…kommer du snart att vara det, om du gör följande:

1. Titta efter tillfällen att ta på dig mer ansvar. Ta tag i varje bit du kan. Bekymra dig inte över extra lön vid denna punkt.

2. När du får en uppgift tillägnad dig, se till att få hela uppgiften. ”Så om jag tar på mig det här jobbet, kan jag fatta alla beslut som gäller det? Om jag vill försöka en ny taktik, kan jag bara sätta i gång? Hur bör jag rapportera mina framsteg till dig?”

3. Om din chef försöker ta tillbaka något av ansvaret, ta upp det så snart som möjligt. ”Har jag fortfarande hand om det här jobbet? Om du vill ta tillbaka det, är det okej med mig. Jag behöver bara veta det. Om du verkligen delegerar det till mig, måste jag ha fullt ansvar för det, vilket betyder att du inte ingriper utan att tala med mig först. Är det okej?

4. Börja delegera uppgifter till personer under dig så snart du kan, så att du kan ta på dig ännu mer ansvar.

5. Nu är du chef! Följ de fem förslagen ovan för chefer.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *