Vilka är vi?

24 jan 2008

ssfp11.jpg


Södra Sveriges frivilligpastorer

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Våra hemsidor

Ansvariga personer

  • Ansvarig utgivare: Peter Gröhn
  • Projektansvarig: Peter Larsson
  • Översättning: Inga Larsson

Stort tack till Tipsforsuccess för deras tillstånd att publicera dessa artiklar.

Kunskapen till artiklarna är hämtad från L. Ron Hubbards verk – läs mer här.

Välkommen att kontakta oss!

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller behöver hjälp med något. Södra Sveriges frivilligpastorer

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande