Hur man ökar sin produktion genom att hantera distraktioner

18 Dec 2012

Har du någonsin avslutat en mycket aktiv dag och insett att du inte fullbordat någonting? Du blev förmodligen distraherad.

Har du någonsin undrat varför du känner dig frustrerad på jobbet? Distraktioner kan ha stoppat dig.

Har du någonsin känt dig stressad? Distraktioner kan vara orsaken.

Fortsätt läs “Hur man ökar sin produktion genom att hantera distraktioner” »

Intentionens kraft

26 Nov 2012

”Om du har för avsikt att någonting ska hända, händer det, om du har för avsikt att det ska hända. Intention är inte att uttrycka sig med ord. Intentionen är den bärvåg på vilken orden färdas.” – L. Ron Hubbard

När du använder den korrekta nivån av intention i din kommunikation, lägger människor märke till dig.

Fortsätt läs “Intentionens kraft” »

Hur man får mer kontroll, del 5

30 jun 2012

För att ha framgång måste du emellanåt låta andra kontrollera dig.

”Kontroll är så långt ifrån att vara någonting dåligt, att en person som är sinnesfrisk och i mycket gott skick inte har något emot bra, bestämd kontroll och kan själv utöva bra, bestämd kontroll över människor och föremål.

En person som inte är i mycket gott skick tar illa upp vid de enklaste anvisningar och är i själva verket inte kapabel att kontrollera människor eller föremål. Den senare personen är också ineffektiv och har många svårigheter med arbete och med livet.

När en person inte kan kontrollera saker, eller när han gör motstånd mot att saker kontrollerar honom, blir han inte bara indragen i svårigheter med människor utan även med föremål. Det är också uppenbart att människor med kontrollsvårigheter lättare blir sjuka och misslyckas på andra sätt.”
– L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Fortsätt läs “Hur man får mer kontroll, del 5” »

Hur man får mer kontroll, del 4

24 jun 2012

Om du försöker kontrollera människor eller saker utanför ditt verksamhetsområde, får du problem.

”Kontroll i sig är emellertid inte den fullständiga lösningen på allting. För om den vore det, skulle man behöva kunna kontrollera allting – inte bara i sitt eget arbete, utan också på kontoret och på Jorden – innan man kunde vara lycklig.

När en individ försöker utsträcka kontrollen långt bortom sina omedelbara intressen på arbetet eller i livet, möter han svårigheter.

Således finns det uppenbarligen en annan faktor än kontroll med i bilden. Denna faktor är villighet att inte kontrollera och den är fullt ut lika viktig som själva kontrollen.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Fortsätt läs “Hur man får mer kontroll, del 4” »

Hur man får mer kontroll, del 3

10 jun 2012

Dina problem med kontroll orsakas av dina svagheter med att starta, förändra eller stoppa.

”Desperation, hjälplöshet, inkompetens, ineffektivitet och andra oönskade faktorer i ett arbete kan alla spåras till oförmåga att starta, förändra och stoppa saker.

Ingen affärsverksamhet kan ha framgång om den inte har startats på ett riktigt sätt, om den inte fortskrider genom tiden eller ändrar läge i rummet och om den inte kan stoppa skadliga verksamheter och till och med konkurrenter.

Hemligheten med hur man sköter ett arbete bra är alltså densamma som hemligheten med kontroll. Man fortsätter inte bara att skapa ett arbete, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, utan man man fortsätter också arbetet genom att tillåta det att gå framåt. Och man är också kapabel att stoppa eller avsluta vilken arbetscykel som helst och låta den förbli avslutad.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Fortsätt läs “Hur man får mer kontroll, del 3” »

Hur man får mer kontroll, del 2

7 jun 2012

Kontroll består av tre delar: starta, förändra och stoppa.

”Kontroll består enbart av att starta, förändra och stoppa. Det finns inga andra faktorer i bestämd kontroll. Om man kan starta något, förändra dess läge i rum eller existens i tid och stoppa det – allt efter behag – kan man sägas kontrollera det, vad det än må vara. Om man bara nätt och jämt klarar av att starta något, om man endast med svårighet kan fortsätta dess förändring av läge i rum eller existens i tid och endast med tvekan kan stoppa något, kan man inte sägas kontrollera det väl, och för våra syften skulle man kunna säga att man kontrollerar det dåligt eller farligt. Om man inte kan starta något, om man inte kan förändra dess läge i rum, om man inte kan stoppa något, då har man det definitivt inte under kontroll.” – L. Ron Hubbard från boken Arbetets Problem

Fortsätt läs “Hur man får mer kontroll, del 2” »

Hur man får mer kontroll, del 1

2 jun 2012

Kontroll kan användas i gott eller ont syfte, liksom pengar eller atomkraft. Du kan använda den för att skada, undertrycka eller förstöra liv. Eller du kan använda kontroll för att hjälpa människor, öka din inkomst eller förbättra världen omkring dig.

Negativ, destruktiv kontroll ger kontroll ett dåligt namn. Positiv, konstruktiv kontroll är dock nödvändig för ett framgångsrikt liv. Ingen kontroll över ditt jobb, familj eller liv leder till misslyckande.

När du inte har kontroll över ditt verksamhetsområde, känner du stress, rädsla och frustration.

När du har kontroll kan du göra framsteg, njuta av ditt arbete och uppnå framgång.

Fortsätt läs “Hur man får mer kontroll, del 1” »

Ledarskap för att hjälpa

17 apr 2012

Efter att ha arbetat i fem år som bilförsäljare blev Anders utnämnd till försäljningschef. Under sin första vecka som chef beslöt han att visa alla vem som var chef.

Anders smällde med piskan. Han höll ett möte och sa till de andra försäljarna: ”Jag vill ha tio bilar sålda i dag annars kommer någon att bli avskedad!”

Anders var energisk, krävande och arg. Försäljarna sprang runt, såg upptagna ut och undvek Anders. Alla försökte tvinga kunder att köpa bilar, men bilförsäljningen sjönk. Fortsätt läs “Ledarskap för att hjälpa” »

Vad händer om du utestänger människor?

31 mar 2012

Vad händer om du utestänger människor?

Har du blivit utestängd från en grupp? Har du blivit behandlad som en medborgare av lägre rang?

När du var ung, utestängde vissa barn dig från att vara deras vän? Hur fick detta dig att må?

När en grupp vägrar låta dig gå med, beundrar och respekterar du denna grupp?

Fortsätt läs “Vad händer om du utestänger människor?” »

Nej betyder nej!

26 jan 2012

Är det lättare för dig att säga ”ja” än ”nej”?

Om du är som de flesta människor, är ”nej” ett svårt ord att använda. Att säga ”nej” är som att tala om för någon att han/hon är dålig eller har fel. ”Nej” verkar betyda att man förkastar dem.

Du kommer emellertid att ha många svårigheter, om du inte kan säga ”nej”.

Fortsätt läs “Nej betyder nej!” »

Motivation för pengar

19 Dec 2011

Är ditt främsta mål att tjäna pengar? Är det din viktigaste motivation? Du kanske blir rik om det är så, men du kanske inte blir lycklig i livet. Du kan kanske inte ha ett bra äktenskap eller en lycklig familj. Du gör kanske inte någon skillnad i världen.

Faktum är att du skulle kunna bli rik och vara lycklig, om pengar inte är din enda motivation!

Det finns en stor skillnad mellan att tjäna pengar bara för att ha pengar och att tjäna pengar för att finansiera en större sak eller skapa en större nytta. Hur fungerar detta?
Fortsätt läs “Motivation för pengar” »

Hur man förhindrar katastrofer

2 Dec 2011

En av de mest stressande aspekterna när det gäller att styra ditt liv, arbete eller företag är de där förbaskade överraskningarna.

Du går till exempel vidare och tror att allting är bra. Då pang! Din son blir arresterad. Din granne hugger ner ditt träd. Din bil blir stulen.

Vilket jobb som helst kan innehålla överraskande katastrofer. Du blir nedflyttad eller förflyttad. Din arbetskamrat anklagar dig med orätt för stöld. Chefen skriker på dig.

Överraskningar för chefer kan vara mest stressande av alla. En anställd med nyckelroll slutar. En regeringsagent kommer in för att göra en inspektion. En tokig man skriker på din receptionist och vill inte försvinna. Fortsätt läs “Hur man förhindrar katastrofer” »

Fördelar med att vara omedgörlig

15 Nov 2011

Man lyckas när man är omedgörlig. Man varken ger eller accepterar ursäkter. Man insisterar på framgång.

L. Ron Hubbard definierar medgörlighet som ”felaktiga förklaringar”.

När man håller med om felaktiga förklaringar, är man alltför medgörlig.
Fortsätt läs “Fördelar med att vara omedgörlig” »

Hur man hanterar besvärliga personer

9 Nov 2011

En översittare på ditt arbete är svår för dig att konfrontera. Han kräver att du gör en del av hans jobb utan lön eller beröm. Hur hanterar du det?

Dina grannar grälar ständigt. De väcker dig mitt i natten med sina skrik och svordomar. Vad säger du till dem?

Din far är olycklig över ditt yrkesval. Han kritiserar ständigt ditt arbete och framhåller vad han tycker du borde göra. Hur hanterar du honom?
Fortsätt läs “Hur man hanterar besvärliga personer” »

Hur man blir en ledare

31 okt 2011

Lars och Kjell arbetar som mekaniker på en bilverkstad. Båda killarna vill gå framåt i livet, men de verkar på olika sätt.

När Lars till exempel gör ett misstag, svär han och slänger sitt verktyg på golvet. När Kjell gör ett misstag, lugnar han ner sig, justerar verktyget och gör försiktigt om arbetet igen. Han ökar sin kontroll över verktyget.

Varje kväll klockan 17 lägger Lars ner sina verktyg och går ut genom dörren för att ta en öl. Kjell torkar av sina verktyg, städar upp i sitt område och hjälper sin chef Henrik att stänga verkstaden. Han ökar sitt ansvar.

Under veckosluten ser Lars på fotboll, medan Kjell läser tidskrifter om bilreparationer. Kjell ökar sin kunskap.
Fortsätt läs “Hur man blir en ledare” »

Fem regler för framgångsrik personalledning

18 jun 2011

Om du har hand om människor eller önskar leda människor, måste du känna till reglerna för att lösa personalproblem.

Till exempel: ”Hur ska jag behandla Jenny, när allt hon ger mig är tystnad? Vad bör jag göra med den här konflikten mellan Steve och Peter? Hur ska jag svara, när människor vill ha förmåner av mig?”

Om du ännu inte är en ledare för människor, kommer du snart att vara en, om du följer dessa regler så ofta du kan. Fortsätt läs “Fem regler för framgångsrik personalledning” »

Öka din framgång genom att tacka människor

12 mar 2010

”Uppskattning och bekräftelse är ofta mycket värdefullare än materiella belöningar och arbetas vanligtvis hårdare på än bara betalning.”
– L. Ron Hubbard

I en gallupundersökning av 2000 arbetare sa 69%, att beröm och erkännande från deras chefer är mer motiverande än pengar. Fyra av fem arbetare sa, att erkännande eller beröm motiverar dem att göra ett bättre jobb. Trots detta känner de flesta arbetare, att de inte erkänns och inte heller beröms på rätt sätt.

Studier av USA:s armé visar, att soldater förbättrade sin prestationsförmåga med 90% när de berömdes och med 30% när de kritiserades. Men officerare i USA:s armé föredrar fortfarande att kritisera och berömmer sällan någon.

Denna princip visade sitt värde en gång med ett misslyckat företag, som inte kunde betala sina anställda. I stället för att friställa anställda eller låna pengar för att täcka lönelistan använde den nye ägaren uppskattning och bekräftelse som ”lön.” Fortsätt läs “Öka din framgång genom att tacka människor” »

För att ha framgång måste man vara en ledare

1 Nov 2009

Du kan leda människor i din omgivning med hjälp av den här enkla men ändå kraftfulla idén:

”Ledaren är den person som känslomässigt starkast påverkar andra mot positiv handling.” — L. Ron Hubbard

Vilken positiv handling skulle du vilja leda andra till?

Om du till exempel uppmuntrar människor att använda droger, begå brott eller lura samhället, leder du dem mot misslyckande. Detta är en negativ handling; inte en positiv. Fortsätt läs “För att ha framgång måste man vara en ledare” »

Chefers fruktan nummer ett

1 jan 2009

Den enda sak som mer än någonting annat skrämmer företagsägare, chefer och direktörer: Att delegera makt till anställda som skulle kunna misslyckas.

Endast modiga ledare är kapabla att överlämna auktoritet, beslutsfattande makt och ansvar till personer under dem. De gör detta trots inkompetens, oförmåga och brist på erfarenhet hos sitt folk.

Historien är fylld med ledare, som inte kunde leda. L.Ron Hubbard använder en sydamerikansk ledare, Simon Bolivar, som ett exempel på hur utomordentligt människor kan misslyckas som chefer.

Simon Bolivar vann framgångsrikt det sydamerikanska revolutionskriget mot Spanien under 1800-talet. Efter kriget var han den rikaste och mäktigaste mannen i Sydamerika, men endast under en kort period. På grund av sina misstag blev han snart utsparkad från sitt land och dog slutligen utfattig.

Bolivar gjorde samma enorma misstag som de mest misslyckade chefer gör. Han kunde inte delegera makt. Det kostade honom allting. Fortsätt läs “Chefers fruktan nummer ett” »